Radio Programme on International Humanitarian Law (IHL)

The radio programme on International Humanitarian Law (IHL) in Afghanistan is debating the role of the international conventions on humanitarian law in the current situation of Afghanistan and their implication for the international and national military operations. The programme consists of two parts: analysis and debate. An international lawyer with expertise in international law prepares an analysis of the situation. Then the moderator of the radio programme asks questions from the guests invited in the program according to this analysis. The main focus of the programme is to deliberate questions regarding the killing of innocent people during military operations, the conditions of prisoners of war, the conditions in the prisons controlled by international military troops in Afghanistan, the role of the international community in monitoring IHL in Afghanistan, the role of the Afghan state and the international community regarding IHL and … The programme is aired once a month by Good Morning Afghanistan with the collaboration of the Civil Society and Human Rights Network. ---------------------------------------------------------------------------------------------- "نــــــــگاه ژرف" رشته برنامه های تحلیلی پیرامون گفتمان های ارزشی در پیوند با فرهنگ حقوق بشر ۱۸٫۰۵٫۲۰۱۱ برنامۀ بیست و چهارم چه باید کرد ها پژوهش از ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی مجری برنامه: حشمت الله رادفر   بیست و چهارمین و واپسین برنامه از مجموعه برنامه های نگاه ژرف به ارزیابی و بررسی موضوعات مطرح شده در برنامه های گذشته ویژه شده است. آقای ملک ستیز پژوهشگر امور بین المللی مهمان ویژه ی این برنامه با مثبت ارزیابی کردن موضوع هایی که در این برنامه ها مورد بحث قرار گرفته، پیشنهاد های مشخصی را در پیوند با رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی در افغانستان عنوانی رسانه ها، جامعه مدنی، دولت، طرف های درگیر جنگ (نیرو های بین المللی و نهاد های امنیتی افغانستان) و جامعه بین المللی مطرح کرده اند. با توجه…

Continue ReadingRadio Programme on International Humanitarian Law (IHL)

Radio Programme on International Humanitarian Law (IHL)

The radio programme on International Humanitarian Law (IHL) in Afghanistan is debating the role of the international conventions on humanitarian law in the current situation of Afghanistan and their implication for the international and national military operations. The programme consists of two parts: analysis and debate. An international lawyer with expertise in international law prepares an analysis of the situation. Then the moderator of the radio programme asks questions from the guests invited in the program according to this analysis. The main focus of the programme is to deliberate questions regarding the killing of innocent people during military operations, the conditions of prisoners of war, the conditions in the prisons controlled by international military troops in Afghanistan, the role of the international community in monitoring IHL in Afghanistan, the role of the Afghan state and the international community regarding IHL and … The programme is aired once a month by Good Morning Afghanistan with the collaboration of the Civil Society and Human Rights Network. ---------------------------------------------------------------------------------------------- "نــــــــگاه ژرف" رشته برنامه های تحلیلی پیرامون گفتمان های ارزشی در پیوند با فرهنگ حقوق بشر ۱۰٫۰۱٫۲۰۱۱ برنامۀ بیست و سوم: "سازمان ملل متحد فهرست سیاه دهشت افگنان را کوتاه تر کرد" پژوهش از ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی مجری برنامه: حشمت الله رادفر     چندی پیش، سازمان ملل متحد اعلان داشت که فهرست سیاه نام های دهشت افگنان را کوتاه تر کرده است. این تصمیم پس از دادخواهی زیاد دولت های ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا و افغانستان اتخاذ گردیده است. در یک پیامی که در زمینه به نشر رسیده است آمده است که سازمان ملل متحد این تصمیم را برای تحکیم، امنیت و ایجاد فضای صلح آمیز اتخاذ کرده است. سازمان ملل متحد بر بنیاد منشور خویش، یک نهاد جهانی است که بر اصل احترام به ارزش های انسانی و…

Continue ReadingRadio Programme on International Humanitarian Law (IHL)

The Voice

CSHRN produces together with the private radio channel ‘Good Morning Afghanistan' (GMA) since 2004 a weekly 30 minutes emission on human rights. It is called “The Voice” and is broadcasted in Dari and Pashto. ‘The Voice' addresses crucial issues of human rights in Afghanistan by educating the general public on human rights, but also by investigating severe cases of violations of human rights. It does this by having experts giving educational programs, by facilitating discussions between Afghan citizens, parliamentarians, intellectuals and civil society organisations on important human rights issues, by presenting investigative programs and following up on the violations with state actors. ‘The Voice' can be received through all of Afghanistan. By producing ‘The Voice', CSRHN and ‘Good Morning Afghanistan' aim at strengthening the rule of law through promoting respect for human rights in Afghanistan and at contributing to the development of the Afghan civil society. All the emissions of ‘The Voice' can be listened to in the archive of ‘Good Morning Afghanistan'. ---------------------------------------------------------------------------------------------- کمپاین روز جهانی صلح 24,09,2012   ۲۱ سپتامبر یا روز جهانی صلح، همه ساله در جهان تجلیل می شود. از این روز درافغانستان نیز تجلیل می گردد. جنگ ویرانگر بیش از سی سال درافغانستان آثار تکاندهنده و خاطرات تلخ را در این کشور بجا گذاشته و ادامه ی آن نیز هر روز خاطره تلخ دیگری را در این سرزمین رقم می زند. با این وصف مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح وآرامش نیاز دارند. این در حالیست که افغانستان درحال حاضر نیز تلخترین وتکاندهنده ترین رویداد های قتل، کشتار، انفجار و بی امنیتی را به تجربه می نشیند. اما پایان جنگ چه وقت خواهد بود؟ مردم این سرزمین چگونه میتوانند به صلح وآشتی دست یابند و به جنگ نقطه ی پایان بگذارند؟ این موضوع را دربرنامه امروز به بحث وبررسی گرفته…

Continue ReadingThe Voice

The Voice

CSHRN produces together with the private radio channel ‘Good Morning Afghanistan' (GMA) since 2004 a weekly 30 minutes emission on human rights. It is called “The Voice” and is broadcasted in Dari and Pashto. ‘The Voice' addresses crucial issues of human rights in Afghanistan by educating the general public on human rights, but also by investigating severe cases of violations of human rights. It does this by having experts giving educational programs, by facilitating discussions between Afghan citizens, parliamentarians, intellectuals and civil society organisations on important human rights issues, by presenting investigative programs and following up on the violations with state actors. ‘The Voice' can be received through all of Afghanistan. By producing ‘The Voice', CSRHN and ‘Good Morning Afghanistan' aim at strengthening the rule of law through promoting respect for human rights in Afghanistan and at contributing to the development of the Afghan civil society. All the emissions of ‘The Voice' can be listened to in the archive of ‘Good Morning Afghanistan'. ---------------------------------------------------------------------------------------------- کشته شدن ۲۰ تن از مردم ملکی در ولایت کندز توسط یک قوماندان محلی 10,09,2012   یک قوماندان محلی در ولایت کندز بعد از آن که شماری ازافرادش توسط افراد ناشناس به قتل رسید، ۲۰ تن از افراد ملکی را از خانه هایشان بیرون نموده و هدف قرارداد. دراین رویداد ۱۳فرد ملکی دیگر زخمی شده اند.  از سوی دیگر در یک حمله انتحاری طالبان مسلح در ولسوالی دربابای ولایت ننگرهار نزدیک به ۸۰ تن از مردم ملکی کشته و زخمی شده اند. بحث این هفته برنامه صدا به هدف قرار گرفتن مردم ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت و نیروهای مخالف دولت اختصاص داده شده است. مهمانان گرامی دراین بحث: ۱- خانم شینکی ذهین کروخیل نماینده مردم درمجلس نماینده گان. ۲- رحیم الله رامح نماینده عدالت انتقالی درکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ۳- محمد…

Continue ReadingThe Voice

Youth’s Cultural Radio Program

An Afghanistan youth's cultural network has been established in 10/October/2009. The general aim of the youth's cultural network is to promote the understanding of the Afghan youths about the cultural rights of the Afghan citizens in order to protect these rights. To this end, a network for a dialogue on social and cultural issues among students of different afghan universities has been created. This network will anchor the culture of human rights among students and strengthens the cooperation and understanding among students from different cultural and geographical backgrounds. The cultural youth network is support in the technical and coordination field by CSHRN, financially by the Denmark 's Cultural Centre for Development and all the activities in the regions are carried out through the regional offices of CSHRN. Together with the private radio channel' Good Morning Afghanistan (GMA), this network conducts since December 2009 a youth cultural program once a month. This program is based on discussions of debates that the network is continuously carrying out in Kabul and the provinces. This program lasts 45 minutes and the participants invited to this program are university students from Kabul, but also from Herat, Bamyan, and Balkh who take part in these debates via phone. All the radio programs of the youth's cultural network can be listened to in the archive of ‘Good Moring Afghanistan' and CSHRN site. ---------------------------------------------------------------------------------------------- "دهمین برنامۀ رادیویی فرهنگ و جوانان" 25,06,2011 برنامۀ دهم: گفتمان تحت نام نقش جوانان در رسانه ها مجری برنامه: سید حامد احمدی شبکۀ فرهنگی جوانان به ادامۀ گفتمانهای فرهنگی و هنری خود این بار خواست تا موضوع نقش جوانان در رسانه ها را به بحث بکشد. در گفتمان کنونی از یکتعداد جوانانی که در برخی از رسانه های کشور فعالیت دارند دعوت شده است تا در این مورد بحث و گفتگو کنند.…

Continue ReadingYouth’s Cultural Radio Program