شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

اخبار و رویدادها

حقوق بشر

در آگوست 2004 ، 24 سازمان حقوق بشری شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر را در وزارت دادگستری ثبت كردند و طبق مجمع عمومی (CSHRN) ، این شبکه در فوریه 2011 با نام رسمی جامعه مدنی در وزارت اقتصاد به ثبت رسید. و سازمان حقوق بشر (CSHRO). ما به عنوان یک شبکه سراسری متشکل از 82 سازمان جامعه مدنی که نماینده بخش های وسیعی از جامعه افغانستان در کابل و چهار استان هستند ، سازماندهی شده ایم. اعضای ما در زمینه های مختلفی از جمله موضوعات زنان ، عدالت انتقالی ، تولید رادیو و تلویزیون ، رسانه های چاپی فعالیت می کنند ، اما همه ما با تعهد مشترک خود به اعلامیه جهانی حقوق بشر و عزم مشترک ما در ارتقاء حقوق بشر پیوند داریم. و به طور مداوم رویکردهای مبتنی بر حقوق را نسبت به آنچه انجام می دهیم بکار ببریم. ما قاطعانه اعتقاد داریم که افغانستان می تواند مطابق با حقوق بشر به جامعه ای مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون تبدیل شود. این عقیده به دید ما تبدیل شده است ، بنابراین ، ما انتظار داریم که جامعه ما ملتی شود ، جایی که همه مردم از حقوق خود آگاه باشند و جایی که جرات می کنند از طریق حاکمیت قانون از آنها مطالبه کنند. ما در حال حاضر بسیار درگیر هستیم

آلبوم عکسها

آخرین اخبار و عکس های رویداد را در گالری ما بررسی کنید