اعلامیّۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان دربارۀ جلوگیری از یک برنامۀ هنری در هرات

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیّۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
دربارۀ جلوگیری از یک برنامۀ هنری در هرات

شهریور/ سنبله ۱۳۹۱ هجری خورشیدی

کابل افغانستان

مسؤولان ولایت هرات از راه‌اندازی برنامۀ هنری شفیق مُرید، هنرمند جوان و بااستعداد کشور، جلوگیری کردند. این تصمیم زمانی گرفته شد که شخصی به نام مولوی مجیب‌الرحمان، راه‌اندازی این برنامۀ هنری را که قرار بود در روز سوّم عید در ورزش‌گاه هرات برگزار شود، «ترویج فحشا» در جامعۀ هرات نامید و آن را خلاف ارزش‌های دینی خواند.

نشر این خبر از سوی رسانه‌ها، نهادهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را سخت شگفتی‌زده ساخته است. آن‌چه مایۀ نگرانی ما شده، این است که حکومت چه‌گونه می‌تواند بر بنیاد اظهارات پراگنده و ضدونقیض یک شخص، حقوق فرهنگی جوانان یک شهر را زیرِ پا کرده و از ترویج برنامه های سالم فرهنگی جلوگیری کند.

بر بنیادِ قانون اساسی و تعهّدات بین‌المللی افغانستان، دولت موظف است تا برای دفاع و پاس‌داری از ارزش‌های آزادی بیان و ترویج حقوق فرهنگی شهروندان افغانستان، برنامه‌های سودمندی را راه‌اندازی کند و نگذارد این ارزش‌ها زیرِ پا شوند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از وزارت اطّلاعات و فرهنگ مصرّانه می‌خواهد تا از راه ساختارهای خویش در ولایت هرات، قضیه را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در دست‌رس جامعۀ مدنی و رسانه‌ها قرار دهد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از والی هرات، آقای دکتر داوود صبا، که از فعالان جامعۀ مدنی و ارزش‌های حقوق بشری است می‌خواهد تا دلایل این تصمیم را روشن سازند و برای مردم و جامعۀ مدنی اطمینان دهند که بر بنیادِ فصل دوّم قانون اساسی افغانستان، مادۀ نوزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ بیستم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به ارزش‌های حقوق بشری شهروندان هرات پابند اند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از عالمان و دانشمندان دینی کشور، صمیمانه تمنا دارد تا با ارایه و ترویج ارزش‌ها و برنامه‌های دینی، که به هیچ وجه در تقابل با تعمیم فرهنگ ملّی و ارزش‌های حقوق بشری نیست، مسؤولیت خویش را ادا کنند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از واکنش به‌جا و زودهنگامِ جوانان هرات، رسانه‌های ملّی و بین‌المللی و جامعۀ مدنی هرات در پیوند به ممانعت از برنامۀ هنری یادشده، استقبال می‌کند و از تمام فعالان جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق بشر در کشور می‌خواهد تا هم‌بسته‌گی شان را با جوانان هرات ابراز دارند.

به امید تأمین حاکمیت قانون و حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید