اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون ازدیاد خشونت علیه زنان در هرات

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
پیرامون ازدیاد خشونت علیه زنان در هرات

۲۸ قوس ۱۳۹۲، برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳

هرات ـ افغانستان

در این اواخر، ولایت هرات، شاهد فجیع ‎ تربن برخوردهای ضدانسانی علیۀ زنان بوده است. حادثه‌یی که بر بانوی جوان، ستاره، رخ داد، وجدان جامعۀ هرات و تمام شهروندان کشور را خدشه‌دار گردانید. برخی انسان‌های ظالم با ذهنیت وحشیانه، بدترین و زشت‌ترین جنایت را در جامعۀ ما مرتکب می شوند، که وجدان بشری را به درد می‌آورد. آن‌ها، حتا منکر نقش و جایگاه انســـــانی زنان استند و فراموش می‌کنند که خداوند (ج) بر جایگاه شامخ زنان، تأکید ورزیده است.
     دفتر زونِ غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با شنیدن این خبر تکان‌دهنده، همراه با سایر مدافعین و فعالان حقوق بشر، دست به راه انداری تظاهرات زده و انزجار عمیق خود را نسبت به این اعمال نشان داده است.
     از سوی دیگر، دفتر زون غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اطلاعاتی به‌دست آورده است که رقم جنایات و برخوردهای ضدبشری در برابر زنان در شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات، بالا گرفته است. مطالعات ما از بررسی بیمارستان‌ها و ملاقات‌ با قربانیانِ این حوادث نشان می‌دهند، که اکثریت آسیب‌دیده‌گان، دچار خشونتِ خانواده‌گی بوده و توسط همسران و یا سایر مردانِ خانواده، مورد آزار فزیکی و برخوردهای توهین‌آمیز قرار می‌گیرند.
     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان اذعان می‌دارد، که اگر جلو این برخوردهای غیرانسانی گرفته نشود و عاملان آن به دادگاه کشانیده نشوند، هرات، دچار یک فاجعۀ بزرگ بشری خواهد شد. دولت افغانستان، بر بنیاد قانون اساسی، قانون مدنی و تعهدات بین‌المللی خویش مکلف است تا حقوق زنان را صیانت نموده و آن‌را احترام گذارد. کنوانسیون منع تبعیض علیۀ زنان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قطع‌نامۀ شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت افغانستان را مکلف به رعایت ارزش‌های بشری زنان، در خانواده و اجتماع، گردانیده و هرنوع تبعیض جنسیتی را مردود شمرده است.
     در سفارشات شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون گزارش دوره‌یی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گزارش وضعیت زنان در افغانستان، آمده است که دولت باید اقدامات مفید و سازنده‌یی را برای ترویج و تطبیق ارزش‌های حقوق بشری زنان در ساختارهای خانواده، اجتماع و دولت، روی‌دست گیرد. در این سفارشات، از وضعیت اسفبار زنان در خانواده‌ها، شدیداً ابراز تشویش و تأثر صورت گرفته است و از این‌که زنان افغانستان قربانی بدترین برخوردهای ضدانسانی و به‌ویژه تبعیض جنسیتی می‌باشند، ابراز نگرانی شده است.
     بناءً، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دولت افغانستان، مصرانه می‌طلبد، تا:
–     مأموریت ویژۀ امنیتی، عدلی و مدنی را، برای پی‌گیری جنایات ضدبشری در برابر زنان در هرات، تشکیل دهد؛ تا این تیم مؤظف، عوامل و پیامدهای این جنایات را مورد بررسی قرار داده، عاملین آن‌را به سزای اعمال شان برسانند. همچنان، دولت باید از رسیده‌گی به این موارد، به گونۀ منظم به شهروندان کشور اطلاع‌رسانی نماید. رسیده‌گی به این موارد، می‌تواند پندی باشد برای هرنوع جنایتکار، که در برابر ارزش‌های حقوق بشری قرار دارد؛
–     باید توجه جدی به قربانیان خشونت علیۀ زنان، صورت گیرد. ما از وزارت صحت عامه و نهادهای مددرسان بین‌المللی می‌طلبیم، تا به بیمارستان‌های هرات، توجه جدی مبذول داشته و به قربانیان این جنایات، رسیده‌گی بیش‌تر و جدی‌تر صورت گیرد؛
–     ما از دستگاه‌های پیگرد حقوقی و دادگاه محلی در ولایت هرات جداً می‌طلبیم، تا به‌گونۀ مستمر، جنایت علیۀ زنان را پی‌گیری نموده و نگذارند تا جنایت‌کاران، با خاطر آرام، دست به چنین جنایات ضدبشری بزنند؛
–     ما از پولیس ملی می‌خواهیم، تا در تأمین امنیت خانواده‌ها و دست‌گیری جنایت‌کاران، اقدامات جدی نموده و از هر نوع اهمال و مسامحه در برابر جنایات ضد بشری، بپرهیزند. مردم و به‌ویژه زنان باید به پولیسِ خویش اعتماد نموده، جنایات را گزارش و جنایت‌کاران را به نهادهای تطبیق کنندۀ قانون، معرفی نمایند.
–     ما، از رسانه‌های رسالتمند، نهادهای مدنی، روشن‌فکران و شهروندان کشور دعوت می‌نماییم، تا در این کارزارِ ارزشمند، در کنار هم قرار گرفته و نگذارند، ارزش‌های حقوق بشری، جریحه دار گردد.
به امید افغانستان عاری از خشونت!

دیدگاهتان را بنویسید