اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در بارۀ مسموم‌کردن دخترانِ دانش‌آموز

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
در بارۀ مسموم‌کردن دخترانِ دانش‌آموز

کابل ـ ۸ سرطان ۱۳۹۱

نیروهای ضدِ توسعه و پیشرفت، این روزها دختران دانش‌آموز افغانستان را، به ویژه در بخش‌های شمالی کشور، مورد تهاجم قرار می‌دهند و مسموم می‌کنند. مسموم‌کردنِ دانش‌آموزان، صدمۀ شدیدی را بر روند آموزش و پرورش وارد می‌کند و روحیۀ پدران و مادران این کودکان بی‌گناه را که قربانیان برنامه‌های سیاسی می‌شوند، مخدوش می‌سازد. از سوی دیگر، این عمل غیرانسانی، به جریان فعال‌سازی نقش زنان در آیندۀ افغانستان، آسیب سختی وارد می‌کند؛ زیرا به‌دورماندن کودکان دختر از روند آموزش و پرورش، به‌دورماندن زنان را از فعالیت‌های اجتماعی در آیندۀ افغانستان، در پی دارد.

  • شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از همۀ جوانب درگیر در افغانستان می‌خواهد، تا از افراد غیرنظامی به عنوان سپری برای رسیدن به اهداف‌شان استفاده نکنند و کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژینوا را در پیرامون احترام به افراد غیرنظامی که در سال ۱۹۴۹ منعقد شده بود، جداً پاس دارند.
  • انتقام‌گیری‌یی که سبب قربانیان بی‌شمار در میان افراد بی‌گناه شود، ناساز با ارزش‌های اسلامی و سایر ارزش‌های ملّی و فرهنگی است.. بر پایۀ دین مبین اسلام، هیچ‌کسی حق ندارد تا فرد بی‌گناهی را مورد آزار و اذیت قرار دهد. این امر، به ویژه در پیوند با کودکان بی‌گناه، از اهمّیّت شایانی برخوردار است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، انتقام‌‌گیری سیاسی از کودکان معصوم را، برخلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی دانسته و آن را سخت نکوهش می‌کند.
  • شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از رسانه‌های کشور می‌خواهد تا در این راستا برنامه‌های توضیحی و آموزشی گسترده‌یی را راه‌‌اندازی کنند و ذهنیت اجتماعی را برای مهارسازی این عمل ضدانسانی تقویت نمایند.
  • بر بنیاد ارشادات پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) که همۀ مسلمانان را به آموزش وا می‌دارد، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از رهبران و فعالان دینی در کشور می‌خواهد تا با راه‌اندازی خطابه‌ها در گردهم‌آیی‌های دینی، روی این عمل خلاف ارزش‌های دینی بحث کنند و مردم را به جلوگیری از آن فرا بخوانند. این خطابه‌ها سبب می‌شوند تا پدران و مادران، از فرستادن دختران‌شان به مکاتب متأثر نشوند و به حکم دین مبین اسلام در راه فراگیری آموزش و پرورش بکوشند.
  • شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از نهادهای امنیتی کشور می‌خواهد تا برای تأمین امنیت مکاتب و مدارس، نیروهای بیش‌تری را بگمارند تا فضای امنی برای دانش‌آموزان کشور فراهم گردد.
  • شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌خواهد تا هرچه زودتر نیروهای عامل این اَعمال غیرانسانی را محاکمه کرده و مردم را در جریان فیصله‌های دادگاه قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید