اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند با جلوگیری از قتل افراد بیگناه در جریان عملیات «مشترک» در ولسوالی مارجۀ ولایت هلمند

CSHRN-Logoبسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند با جلوگیری از قتل افراد بیگناه
در جریان عملیات «مشترک» در ولسوالی مارجۀ ولایت هلمند

۲۷ دلو ۱۳۸۸ برابر با ۱۶ فبروری ۲۰۱۰

از تأریخ ۲۴ دلو بدینسو، عملیات گستردۀ نظامی، از سوی نظامیهای ملی و بین المللی، در ولسوالی مارجۀ ولایت هلمند، به نام عملیات «مشترک» آغاز گردیده است. این عملیات، در هماهنگی بیشتر نیروهای ملی و بین المللی راه اندازی میگردد. این عملیات وسیع، زمانی راه اندازی گردیده است، که ایالات متحدۀ امریکا، ستراتیژی جدید خود را به آزمایش مهمی در منطقه قرار داده است. به گفتۀ مقامهای ملی و بین المللیِ شامل درین عملیات، هدف این برنامۀ وسیع را، پاکسازی نیروهای مخالف دولت افغانستان از ولایتهای جنوبی کشور تشکیل میدهد. پیش از آغاز این عملیات، نیروهای ملی و بین المللی از مردم محل تقاضا نمودند، تا برای جلوگیری از تلفات شهروندان غیر نظامی، محل را ترک نمایند؛ امّا به این پرسش که به کجا بروند تا جاهای مصون تری برای خویش دریابند، پاسخ ارایه نگردیده است.

به تأریخ ۲۵ دلو، نخستین پیامد شوم این اشتباه بزرگ مشاهده گردید و دوازده تن از هموطن بیگناه ما به شهادت رسید. این خبر، نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان را شدیداً تکان داده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به روح قربانیان این حادثه درود میفرستد و برای بازمانده گان شان تسلیت عرض نموده، در درد و رنج شان خود را شریک میداند.

به باور نهادهای جامعۀ مدنی، راه اندازی همچو برنامۀ پُرخرچ نظامی، باید با برنامه های مناسب و از پیش تنظیم شدۀ ملکی، برای نجات افراد بیگناه، هماهنگ میگردید. کشتن افراد غیر نظامی و بیگناه، برخلاف مفاد کنوانسیونهای چهارگانۀ ژینوا پیرامون حقوق بشرخواهانه به حساب می آید، که تمامی دولتهای عضو درین عملیات، به آن متعهد میباشند.

متأسفانه با ازدیاد و تداوم تلفات ملکی، روند فاصله گیری بین مردم، نظام نوپای افغانستان و همکاران بین المللی آن بیشتر میشود، که این روند بسیار نگران کننده است و به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات، نکات زیر مطرح میگردد:

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از مسؤولین امور در عملیات «مشترک»، به گونۀ جدی میطلبد تا اقدامات عاجل برای پیشگیری از تلفات افراد غیرنظامی را راه اندازی نمایند؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از بخش ملکی نمایندگی ناتو در افغانستان، جداً میخواهد تا در زمینه مداخله نموده و جلو بروز این واقعات خونین را بگیرد؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما)، به عنوان هماهنگ کنندۀ جامعۀ جهانی در افغانستان، میطلبد تا در زمینه، نقش محوری خویش را ادا نموده و برنامه های هماهنگی برای حمایت از قربانیان را راه اندازی نماید؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت افغانستان تقاضا مینماید تا هرچه زودتر هیئت ملکی خویش را به محل بفرستد، تا زمینه های کمکهای اولیه را برای قربانیان و بیجاشدگان فراهم سازد؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از شورای ملی کشور تقاضا مینماید، تا نظارت بر وضعیت در محل را در برنامه های عاجل خویش قرار دهد.

تطبیق ستراتیژیهای مشترک نظامی ملی و بین المللی، نباید قربانیهای غیر نظامی را به بار آورد. مأموریت مهم جامعۀ جهانی، باید حفاظت از جان و امنیت شهروندان افغانستان باشد، نه برخلاف آن.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به ادامۀ اعلامیه های قبلی خود در مورد قتل افراد بیگناه، با جدیت تمام میطلبد تا نیروهای درگیر درین عملیات، حقوق ابتدایی افراد ملکی را درنظر گرفته و از وقوع هرنوع تخطی از حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه، جلوگیری نمایند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید