خانم وژمه فروغ به بهترین جایزۀ حکومت ایالات متحدۀ امریکا در جمع هشت زن شجاع جهان نایل آمد

خانم وژمه فروغ، همکار شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و یکی از مدافعین و فعالین حقوق زنان در افغانستان، به بهترین جایزۀ وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان «زن شجاع» نایل آمد.

این جایزه، که برای هشت زن شجاع و برجستۀ جهان داده شد، تشویق و ترغیب زنان مدافع حقوق بشر عنوان شده است.

در مراسمی که به همین مناسبت، به تأریخ سیزدهم مارچ، در شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحدۀ امریکا راه اندازی گردیده بود، خانم میشل اوباما، بانوی نخست ایالات متحدۀ امریکا، پیرامون اهمیت این جوایز سخنرانی نموده، آن را یکی از بهترین نمونه های تعهد و قدردانی دولت امریکا از ارزشهای حقوق بشر معرفی نمود.

درین محفل، خانم هیلری کلینتن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا نیز شرکت کرده بود. وی، بر نقش امریکا، به ویژه بر نقش حکومت جدید باراک اوباما، در رعایت و احترام به حقوق زنان، سخنرانی کرد.

درین محفل، خانم وژمه فروغ، در کنار هفت زن شجاع جهان، به دریافت افتخارات گسترده یی نایل آمد. همچنان، خانم وژمه فروغ، با برخی از شخصیتهای برجستۀ سیاسی و اجتماعی امریکا نشستهایی داشته و در روشن سازی معضلات پیشروی زنان افغان به آنها معلومات ارایه نموده است.

خانم فروغ مدیر برنامه های نهادی به نام حقوق جهانی (Global Rights) در افغانستان است، که در زمینه های تعمیم و ترویج فرهنگ قانون در کشور فعالیتهای گسترده یی دارد. این نهاد، از اوان تأسیس شبکه، نهاد همکار شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بوده و برنامه های مشترکی را راه اندازی نموده است. همین اکنون شبکه همراه با گلوبل رایتس، برنامۀ آموزش آموزگاران حقوق بشری را برای حمایتهای حقوقی، راه اندازی نموده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این موفقیت بزرگ خانم وژمه فروغ را به ایشان تبریک و تهنیت گفته و موفقیتهای بیشتری برای سازمان فعال شان آرزو می نماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که حمایتگر نهادهای مدنی، در زمینۀ حقوق بشر، در کشور است، دستاوردهای نهادهای مدنی افغانستان را گامهای موفقی برای تعمیم ارزشهای حقوق بشر و جامعۀ مدنی در افغانستان می شمارد.

دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید