مأموریت

مأموریت ما ایجاد یک جنبش توانمند حقوق بشری از طریق تقویت حقوق مدنی مبتنی بر حقوق و ارتقاء ارزش های حقوق بشر ، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و انتشار اطلاعات و تأثیرگذاری سیاست ها برای دستیابی به جامعه ای مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون در مطابقت با حقوق بشر برای تمام شهروندان، اعم از زنان و مردان در افغانستان است.

دورنما

چشم انداز ما جامعه ای است بر اساس دموکراسی و حاکمیت قانون مطابق با حقوق بشر و جامعه ای که در آن همه مردم از حقوق خود آگاه استند و از طریق حاکمیت قانون آن را ادعا می کنند. چشم انداز ما به این شرح است؛ جامعه ای که دولت در آن بدون در نظر گرفتن جنسیت ، قومیت ، مذهب و جهت گیری های اجتماعی و سیاسی فرصت های برابر برای همه فراهم می کند و مردم آن از حقوق خود آگاه باشند و آن را در امنیت و عزت ادعا کنند. 

اهداف

ما پنج حوزه نتیجه کلیدی را بر ساس منطقی که برای ایجاد، هماهنگی و تقویت شبکه لازم داریم شناسایی کرده ایم. پس از آن باید برای شناخته شدن به عنوان یک شبکه و شریک حرفه ای و توانمند ظرفیت لازم را بسازیم تا بتوانیم اعضا و شرکای واجد شرایط را به خود جلب کنیم. ما باید سطح آگاهی عامه از حقوق بشر را بالا ببریم و با تاکید بر مسائل مهم حقوق بشری جریان تطبیق آن را تقویت کنیم.

اعضای اصلی شبکه

سید حسین انوش

رئیس اجرایه

سید حسین انوش از سال 2012  به این‌سو برای ترویج و حمایت از مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. تحصیلات وی در زمینه‌ی حقوق، سیاست و حقوق بشر است

حضرت خان هوشمند

مسؤول اداری و مالی

حضرت‌خان هوشمند که دارای مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه میسور هند و لیسانس مدیریت از دانشگاه کابل است، در حال حاضر به عنوان مدیر مالی و اداری شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر کار می‌کند.

خلاصه فعالیت ها

پیام بگذارید