مأموریت ما ایجاد یک جنبش توانمند حقوق بشری از طریق تقویت حقوق مدنی مبتنی بر حقوق و ارتقاء ارزش های حقوق بشر ، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و انتشار اطلاعات و تأثیرگذاری سیاست ها برای دستیابی به جامعه ای مبتنی بر دموکراسی ، حاکمیت قانون در مطابق با حقوق بشر برای همه زن و مرد در افغانستان.

 

چشم انداز ما جامعه ای است براساس دموکراسی و حاکمیت قانون مطابق با حقوق بشر و جامعه ای که در آن همه مردم از حقوق خود آگاه هستند و از طریق حاکمیت قانون ادعا می کنند. ما این چشم انداز را به شرح زیر می فهمیم: جامعه ای که دولت بدون در نظر گرفتن جنسیت ، قومیت ، مذهب و جهت گیری های اجتماعی و سیاسی فرصت های برابر برای همه فراهم می کند و در جایی که مردم از حقوق خود آگاه باشند و آنها را در امنیت و عزت ادعا کنند.

پنج حوزه نتیجه کلیدی براساس منطقی که برای ایجاد ، هماهنگی و تقویت شبکه لازم داریم شناسایی کرده ایم. سپس ما باید ظرفیت لازم را بسازیم ، به عنوان یک شبکه و شریک حرفه ای و توانمند شناخته شویم که بتواند اعضای و شرکای واجد شرایطی را به خود جلب کند. ما باید آگاهی عمومی را در مورد حقوق بشر بسازیم و از موضوعات مهم حقوق بشر برای ارتقاء اجرا حمایت کنیم.

اعضای دبیرخانه شبکه

حسن علی فیض

ریس بخش تحقیق

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

سید حسین انوش

ریس اجرایه

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

حضرت خان هوشمند

مسؤل اداری و مالی

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

اهداکنندگان

خلاصه فعالیت ها

پیام بگذارید