شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

| |

مأموریت

مأموریت ما ایجاد یک جنبش توانمند حقوق بشری از طریق تقویت حقوق مدنی مبتنی بر حقوق و ارتقاء ارزش های حقوق بشر ، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و انتشار اطلاعات و تأثیرگذاری سیاست ها برای دستیابی به جامعه ای مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون در مطابقت با حقوق بشر برای تمام شهروندان، اعم از زنان و مردان در افغانستان است.

دورنما​

چشم انداز ما جامعه ای است بر اساس دموکراسی و حاکمیت قانون مطابق با حقوق بشر و جامعه ای که در آن همه مردم از حقوق خود آگاه استند و از طریق حاکمیت قانون آن را ادعا می کنند. چشم انداز ما به این شرح است؛ جامعه ای که دولت در آن بدون در نظر گرفتن جنسیت ، قومیت ، مذهب و جهت گیری های اجتماعی و سیاسی فرصت های برابر برای همه فراهم می کند و مردم آن از حقوق خود آگاه باشند و آن را در امنیت و عزت ادعا کنند. 

اهداف

ما پنج حوزه نتیجه کلیدی را بر ساس منطقی که برای ایجاد، هماهنگی و تقویت شبکه لازم داریم شناسایی کرده ایم. پس از آن باید برای شناخته شدن به عنوان یک شبکه و شریک حرفه ای و توانمند ظرفیت لازم را بسازیم تا بتوانیم اعضا و شرکای واجد شرایط را به خود جلب کنیم. ما باید سطح آگاهی عامه از حقوق بشر را بالا ببریم و با تاکید بر مسائل مهم حقوق بشری جریان تطبیق آن را تقویت کنیم.

| |

مأموریت

مأموریت ما ایجاد یک جنبش توانمند حقوق بشری از طریق تقویت حقوق مدنی مبتنی بر حقوق و ارتقاء ارزش های حقوق بشر ، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و انتشار اطلاعات و تأثیرگذاری سیاست ها برای دستیابی به جامعه ای مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون در مطابقت با حقوق بشر برای تمام شهروندان، اعم از زنان و مردان در افغانستان است.

دورنما​

چشم انداز ما جامعه ای است بر اساس دموکراسی و حاکمیت قانون مطابق با حقوق بشر و جامعه ای که در آن همه مردم از حقوق خود آگاه استند و از طریق حاکمیت قانون آن را ادعا می کنند. چشم انداز ما به این شرح است؛ جامعه ای که دولت در آن بدون در نظر گرفتن جنسیت ، قومیت ، مذهب و جهت گیری های اجتماعی و سیاسی فرصت های برابر برای همه فراهم می کند و مردم آن از حقوق خود آگاه باشند و آن را در امنیت و عزت ادعا کنند. 

اهداف

ما پنج حوزه نتیجه کلیدی را بر ساس منطقی که برای ایجاد، هماهنگی و تقویت شبکه لازم داریم شناسایی کرده ایم. پس از آن باید برای شناخته شدن به عنوان یک شبکه و شریک حرفه ای و توانمند ظرفیت لازم را بسازیم تا بتوانیم اعضا و شرکای واجد شرایط را به خود جلب کنیم. ما باید سطح آگاهی عامه از حقوق بشر را بالا ببریم و با تاکید بر مسائل مهم حقوق بشری جریان تطبیق آن را تقویت کنیم.

تازه ترین گزارش ها از شبکه

تازه ترین رویداد های کرونا

تازه ترین رویداد های کرونا

مقابله با نفرت پراکنی در افغانستان

این رساله یک منبع راهنما برای شناخت نفرت‌پراکنی و مقابله‌ی مؤثر با آن در عین محافظت از حق آزادی بیان است و به چالش‌هایی که نفرت‌پراکنی در مشارکت فراگیر دموکراتیک…

تازه ترین رویداد های کرونا

تازه ترین رویداد های کرونا

تازه ترین رویداد های کرونا

تازه ترین رویداد های اقلیت ها

تازه ترین رویداد های اقلیت ها

تازه ترین رویداد های اقلیت ها

صدای بی صدایان

مسئله اقلیت‌ها و جایگاه و حقوق‌شان در دنیای امروز به یک مسئله جدی و مهم تبدیل شده است. اهمیت این مسئله هم ابعاد بین‌المللی دارد و هم در روابط و…

بر فراز بام دنیا چه می گذرد؟

قیرغیزهای افغانستان در حصارهای طبیعی کوه بلند پامیر که به بام دنیا موسوم است بود وباش می کنند. آن ها در 4700 متری ارتفاع ازسطح بحر در دشت های پامیر…

اعضای شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر

سید حسین انوش

رئیس اجرایه

سید حسین انوش از سال 2012 به این‌سو برای ترویج و حمایت از مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. تحصیلات وی در زمینه‌ی حقوق، سیاست و حقوق بشر است

سید حسین انوش

رئیس اجرایه

سید حسین انوش از سال 2012 به این‌سو برای ترویج و حمایت از مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. تحصیلات وی در زمینه‌ی حقوق، سیاست و حقوق بشر است

سید حسین انوش

رئیس اجرایه

سید حسین انوش از سال 2012 به این‌سو برای ترویج و حمایت از مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. تحصیلات وی در زمینه‌ی حقوق، سیاست و حقوق بشر است

سید حسین انوش

رئیس اجرایه

سید حسین انوش از سال 2012 به این‌سو برای ترویج و حمایت از مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. تحصیلات وی در زمینه‌ی حقوق، سیاست و حقوق بشر است

سید حسین انوش

رئیس اجرایه

سید حسین انوش از سال 2012 به این‌سو برای ترویج و حمایت از مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. تحصیلات وی در زمینه‌ی حقوق، سیاست و حقوق بشر است

سید حسین انوش

رئیس اجرایه

سید حسین انوش از سال 2012 به این‌سو برای ترویج و حمایت از مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. تحصیلات وی در زمینه‌ی حقوق، سیاست و حقوق بشر است

حضرت خان هوشمند

مسو‌ُول اداری و مالی

حضرت‌خان هوشمند که دارای مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه میسور هند و لیسانس مدیریت از دانشگاه کابل است، در حال حاضر به عنوان مدیر مالی و اداری شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر کار می‌کند.

حضرت خان هوشمند

مسو‌ُول اداری و مالی

حضرت‌خان هوشمند که دارای مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه میسور هند و لیسانس مدیریت از دانشگاه کابل است، در حال حاضر به عنوان مدیر مالی و اداری شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر کار می‌کند.

پیام بگذارید

خلاصه فعالیت ها

| |