روزۀ نذری برای نابودی فساد

شمسیه آذرمهر

یک افسرِ پولیس، برای از میانِ رفتنِ فساد اداری در کشور، از ده ماه بدین‌سو، روزۀ نذری گرفته است.Report01-13-1
نظام الدین فروتن، عضو آمریت تخنیک لوای نمبر شش نظم عامه در استانِ بلخ، می‌گوید تا زمانی که فساد اداری از کشور دور نشود، به روزۀ نذری خود ادامه خواهد داد.
وی به این باور است که هیچ راهی برای زدودن فساد اداری نمانده است و «رجوع به خداوند» تنها راهی است که می‌تواند کارساز باشد.
تا کنون هیچ نهادی به اعتراضِ نظام‌الدین توجّه نکرده است، امّا خودش می‌گوید: «کسی توجّه کند یا نکند، من روزۀ خودم را ادامه می‌دهم وتقاضایم از جوانان کشور، خصوصاً از قوای مسلح کشور این است که با من یکی شوند؛ پیشِ خدا به سجده بیفتیم و بگوییم که خدایا خودت این فساد را از وطن ما دور کن.»
افغانستان در صدرِ کشورهای آلوده با فساد در جهان قرار دارد. با آن‌که حکومت با ایجاد کمیسیون‌هایی، در راستای زدایش فساد اداری گام‌هایی برداشته است؛ امّا این تلاش‌ها تا هنوز ناکام بوده‌اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید