مصاحبه‌ها

«اگر مبارز نشوید، شکست خواهید خورد»
در میان نگرانی‌های زنان در مورد پیامدهای مبهم گفت‌وگوهای صلح، شماری به این باورند که اگر رویکرد زنان برای اعاده‌ی حقوق‌شان تغییر نکند و برای یک مبارزه‌ی واقعی اقدام ننکنند،…
«صدای مردم به دوحه نمی‌رسد»
برخی فعالان مدنی به این باورند که تیم مذاکره‌کننده‌ی دولت به نوعی ترکیب سهمیه‌بندی‌شده دارد و به همین دلیل نمی‌تواند از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند؛ از همین‌رو به گفته‌ی…
«زنان باید در چند سنگر بجنگند»
شماری از زنان فعال به این باورند که موضوعات گوناگونی در جامعه از موانع پیشرفت زنان به شمار می‌رود و آنان ناگزیرند برای از بین‌بردن این موانع در بخش‌های گوناگونی…