“سازمان ملل متحد فهرست سیاه دهشت افگنان را کوتاه تر کرد”

نــــــــگاه ژرف

رشته برنامه های تحلیلی پیرامون گفتمان های ارزشی
در پیوند با
فرهنگ حقوق بشر

۱۰٫۰۱٫۲۰۱۱

برنامۀ بیست و سوم:

“سازمان ملل متحد فهرست سیاه دهشت افگنان را
کوتاه تر کرد”

پژوهش از ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی

مجری برنامه: حشمت الله رادفر

 

چندی پیش، سازمان ملل متحد اعلان داشت که فهرست سیاه نام های دهشت افگنان را کوتاه تر کرده است. این تصمیم پس از دادخواهی زیاد دولت های ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا و افغانستان اتخاذ گردیده است. در یک پیامی که در زمینه به نشر رسیده است آمده است که سازمان ملل متحد این تصمیم را برای تحکیم، امنیت و ایجاد فضای صلح آمیز اتخاذ کرده است.
سازمان ملل متحد بر بنیاد منشور خویش، یک نهاد جهانی است که بر اصل احترام به ارزش های انسانی و با تأکید زیاد بر حقوق بشر و حقوق بشر خواهانه شکل گرفته است. از همین جاست که تمام اُرگان ها ونهاد های این سازمان، ارزش های حقوق بشر و حقوق بشر خواهانه را به دورنمای ستراتیژیک خویش مبدل گردانیده اند. در لایحۀ اجرایی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد که یکی از با اهمیت ترین نهاد های این سازمان است، آمده است که هیچ برنامه و فعالیت سازمان ملل متحد نمی تواند برون از ارزش های احترام به حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه شکل گیرد. درست، همین دلایل باعث گردیده است که این سازمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صدها کمیتۀ دایمی و غیر دایمی را برای نظارت از ارزش های حقوق بشرو حقوق بشردوستانه به میان آورد.
امّا، تصمیم اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر محدود کردن نام های که در تحریم سازمان ملل بر بنیاد حقوق و مناسبات بین المللی قرار داشتند، سبب انتقادهای گستردۀ برخی از حقوقدان ها و سیاست شناس های جهان گردید. روزنامه های غربی نیز این تصمیم را «خیلی سیاسی» عنوان کردند. روزنامۀ دیلی تلگراف از قول یک حقوق دان بریتانیایی نوشت: « هرچند این تصمصم میتواند، توجۀ جهانی را به بار آورد، اما به هیچ صورتی نمی تواند سازگاری با ارزش ها منشور این سازمان داشته باشد».
امّا، در کابل چه می گذرد؟ صاحبنظران افغان به این تصمصم از کدام دیدگاه، نگاه می کنند؟ دست اندر کاران حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در افغانستان به چه نظر هستند؟ و این تصمیم چه تأثیری را به تعمیم فرهنگ حقوق بشردوستانه در افغانستان خواهد داشت؟ این ها هم پرسش های هستند که در برنامۀ بیست و سوم سلسله برنامه های نگاه ژرف به آن پرداخته می شود.
مهمانان برنامه:
– قسیم اخگر منتقد و روزنامه نگار
– محسن فرید مشاور حقوقی کمسیون حقوق بشر افغانستان
– نظیف الله سالارزی سخنگوی یوناما در کابل

عملکرد سازمان ملل متحد

Human-Rights01-10-2
دور نخست پرسش ها، حقوق بشر دوستانه در ادبیات رسانه:
– پرسش نخست با آقای سالارزی مطرح شده است. تعریف جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر از دیدگاه سازمان ملل چیست؟
– آقای اخگر، آیا می توان جنایتکارن را بدون فیصلۀ دادگاه، تعریف کرد و یا بر آزادی های شهروندی شان تصمیم گرفت؟
– آقای فرید موقف کمسیون حقوق بشر در زمینه چه است؟
دور دوم، انتقاد از فیصلۀ سازمان ملل:
آقای اخگر!
– آیا شما با انتقاد از تصمیم اخیر سازمان ملل متحد موافق هستید؟ اگر شما موافقید بر بنیاد کدام دلایل میتوان ادعا کرد که تصمیم سازمان ملل متحد، عدالت بین المللی را صدمه می زند؟
– آقای سالارزی!
Human-Rights01-10-3
آیا این تصمیم سازمان ملل متحد یک تصمیم سیاسی است که با فشار کشور های حاکم جهان اتخاذ شده است؟ شما در برابر این انتقاد چه ثباتی ارایه می کنید؟
از همه شرکت کننده های بحث دعوت شده تا درین زمینه نظر ارایه کنند.
– آیا این فیصلۀ سازمان ملل متحد تأثیراتی بر تعمیم و ترویج حقوق بشر دوستانه در کشور خواهد داشت؟
دور سوم پرسش ها نتیجه گیری و طرح ها:
در پایان برای هر مهمان ارجمند برای ۳ دقیقه وقت داده شده تا بحث را جمعبندی نمایند:

دیدگاهتان را بنویسید