سلسله یی از آثار بین المللی، در دسترس مرکز منابع شبکه قرار گرفت

Resource Centerمرکز منابع شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، جهت ترویج فرهنگ حقوق بشر و به منظور ایجاد سهولت برای نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و دانشجویان دانشگاهها، ایجاد گردیده است و در بخشهای ترویج فرهنگ کتاب خوانی، ترویج فرهنگ کار گروهی، ترویج فرهنگ مباحثه و گفتمان در موارد حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و جامعۀ مدنی و فراهم آوری زمینه های مساعد به خاطر دسترسی لازم نهادهای عضو به آثار مرتبط به حقوق بشر، فعالیت مینماید.

بر بنیاد تحکیم روابط مؤثر میان نهادهای همکار و جهت غنی سازی کتابخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که یکی از بخشهای مرکز منابع شبکه است، نهاد همکار ما، ایشیافوندیشن، به ادامۀ همکاریهای همیشگی شان، با اهداء ۱۸ حلقه سی دی و ۶۹ نسخه کتاب، که دربرگیرندۀ ۳۲ عنوان کتاب، در عرصه های سیاست، معلومات اجتماعی، مدیریت و زبان، است، به غنای بیشتر کتابخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افزوده است.

ایشا فوندیشن یک نهاد غیرانتفاعی، غیردولتی و متعهد به توسعۀ ساحۀ صلح آمیز در آسیا میباشد. ایشافوندیشن، با داشتن تجربۀ پنجاه ساله، حامی برنامه های تقویت دولت، قوانین، اصلاحات و انکشافات اقتصادی، توان بخشی زنان و روابط بین المللی است. این نهاد، در سراسر آسیا ۱۸ دفتر دارد، یک دفتر آن در واشنگتن دی سی و دفتر مرکزی آن در سانفرانسیسکو است. برنامۀ « کتاب برای آسیا» مربوط ایشیا فوندیشن، از سال ۱۹۵۴ میلادی به اینسو، ۴۱ میلیون کتاب جدید درسی و آموزشی را به بیش از ۵۰۰۰۰ مؤسسه، در ۴۰ کشور، اهداء کرده است.

ایشافوندیشن، از سال ۱۹۵۴ میلادی، بدینسو در افغانستان، نیز فعالیت داشته است و تا سالهای ۱۹۷۰ میلادی، با اهدای کتاب، به مؤسسات تحصیلی و ادارات دولتی و غیردولتی، مساعدت نموده است و این فعالیتها را در سال ۲۰۰۲ میلادی، بازگشایی کرده است.

دانشگاهها، مراکز آموزشی و تحصیلی، مکاتب، سازمانهای دولتی و غیردولتی، وزارت خانه ها، ریاستها، مؤسسات تحقیقاتی و فرهنگی و نهادهای مدنی، از برنامۀ «کتاب برای آسیا» استفاده های شایان میکنند.

بدین ترتیب مرکز منابع شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به نمایندگی از دبیرخانۀ شبکه، از همکاری ایشافوندیش در زمینه های ذکر شده، قدردانی نموده و به این ترتیب اظهار امتنان و سپاس مینماید.

مرکزمنابع شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام علاقمندان مطالعه در زمینه های حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی، تأریخ و روابط اجتماعی، دعوت مینماید تا با مراجعه به این مرکز منابع، از آثار ارزشمندی، که به زبانهای ملی و بین المللی وجود دارد، استفاده نمایند.

به امید همکاریهای هرچه بیشتر ایشیافندیشن و استفادۀ شایان این آثار توسط علاقمندان آن.

دیدگاهتان را بنویسید