صـلح، انگارۀ تاب‌ناکِ مجـلّۀ «انگاره»

دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با مسرّتِ تمام اعلام می‌دارد که شمارۀ جدید مجلّۀ وزین «انگاره» به گرداننده‌‎گی فهیم رسا از چاپ بیرون شد. مبحثِ صلح و احترام به ارزش‌های امنیتِ اجتماعی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های راه‌بُردی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق Angara02-26بشر افغانستان به این باور است که صلح، بستر مساعدی برای تأمین، ترویج و دفاع از ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به شمار می‌آید. از سوی هم، صلح را نمی‌توان از ارزش‌های عدالتِ اجتماعی به‌دور دانست. به باور شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تأمین حقوق بشر یکی از پیش‌زمینه‌های مهمی برای تعمیمِ صلح شمرده می‌شود. احترام به حقوق زنان در کشور، یکی از این ارزش‌ها را می‌سازد. از همین‌جا است که شمارۀ جدید انگاره، گفتمانِ صلح را به مثابۀ بارزترین خواست اجتماعی مردم افغانستان مورد بحث قرار داده است.

این شماره، ویژۀ صلح و چالش‌های آن در افغانستان و نقش آن بر امنیت بین المللی گردیده است. دست‌اندرکاران مجلۀ انگاره کوشیده‌اند تا با پرداختِ کارشناسانه، عواملِ تشنّجات و جنگ‌های دوام‌دار را در افغانستان از دیدگاه‌های سیاسی، حقوقی و جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار دهند. هدف نشر این شماره را تلاش در جهت دادخواهی برای تأمین صلح و ثبات در کشور می‌سازد. در این شماره، نویسنده‌گان، تحلیل‌گران و پژوهش‌گرانِ ملّی و بین‌المللی، مقالات و دیدگاه‌های‌شان ‌را پیرامون صلح مطرح کرده‌اند که کم‌تر نهادها و رسانه‌ها درکشور بدان پرداخته‌اند. در این شماره، آقای رهنورد زریاب، نویسندۀ نام‌دارِ کشور پیرامون ارزش‌های صلح در ادبیّات پارسی مقالۀ ارزش‌مندی ارایه کرده‌اند. در این شماره گفت‌وشنود ارزنده‌یی با آقای احمدرشید تحلیل‌گر و روزنامه‌نگارِ مشهور پاکستانی پیرامون وضعیت صلح در منطقه و نقش‌های بازی‌گرانِ صلح صورت گرفته است که درخورِ اهمیت بالایی است. داکتر سیما سمر، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از مبارزان بنامِ حقوق بشر، گفت‌و‌شنود جالبی را پیرامون صلح در محور حقوق بشر با بانو فروزان درویش ارایه کرده است که خیلی خواندنی و آموزنده است.

آقای ملک ستیز پژوهش‌گرِ مطرحِ امور بین المللی دیدگاه‌های آموزنده و بااهمیتی خود را از جهان پس از جنگ و دولت‌های تازه تشکیل در پیوند با صلحِ عدالت‌محور و راه‌های هم‌آهنگی آن با وضعیت کنونی افغانستان، در گفت‌و‌شنودی با فهیم رسا مطرح کرده‌اند. در بخشی از این شماره، آقای سیّدحسین اشراق نویسنده و محقق پُرکار، مقالۀ اکادمیکی را پیرامون نافرمانی مدنی ارائه کرده‌اند. هم‌چنان در این شماره بانو صبرینا ثاقب، یکی از چهره‌های فعال در زمینۀ ترویج حقوق زنان به مبحث صلح از دیدگاه اجتماعی پرداخته است که از ارزش‌مندی فراوانی برخوردار است. مقاله‌هایی از نویسنده‌گان گران‌قدر هر یک دکتر سیّدحسن اخلاق پیرامون صلح در دیده‌گانِ فیلسوفِ مدرنیته، ضرورتِ جنگ‌شناسی از مهدی مطهری، جنگ و صلح از علی امیری، صلح و چارجوب‌های عملی آن در افغانستان از دکتر سردارمحمد رحیمی، مدینۀ شقاوت: آیندۀ بی‌ثباتِ صلح و تهدیدِ پایدار جنگ از خالد خسرو، پی‌رنگِ صلح از دکتر مسعوده جلال، صلح متأثر از روایت و تبعیض از اسماعیل درمان، عقب‌گرد ممنوع، از مصدق پارسا، جنگ، سوژه‌یی برای اندیشیدن، گفت‌وگویی با جواد سلطانی، صلح قربانی بازی‌های سیاسی، گفت‌وگوی با ناهید فرید عضو مجلس نماینده‌گان، و… نیز به دستِ نشر سپرده شده است.

ما در حالی‌که از تحلیل‌‌گران، پژوهش‌گران و نویسنده‌گانِ ارجمند این شمارۀ انگاره سپاس‌گزاریم، امیدواریم تا در آینده از نبشته‌ها و دیدگاه‌های سایر روشن‌فکران و قلم‌به‌دستان کشور استفادۀ شایانی به عمل آوریم. در حین زمان از کتاب‌خانه‌های و مراکز علمی، تحقیقی و اکادمیک کشور می‌طلبیم تا برای ترویج گفتمان صلح‌پروری در افغانستان از این شمارۀ مجلۀ انگاره استفادۀ مزیدی را انجام دهند. ما از نهادهای جامعۀ مدنی،فعالان حقوق بشر، مبارزان حقوق زنان و مدافعان صلح و امنیت، می‌طلبیم تا از این شمارۀ «انگاره» در برنامه‌های ترویجی و آموزشی خویش استفاده کنند.

از هم‌کاران و علاقه‌مندان مجلۀ انگاره می‌طلبیم تا به پخش این مجله و تعمیم مطالب آن، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را یاری رسانند. بخش اطلاعات و نشرات شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر از خواننده‌گان مجلّه تقاضا می‌کند تا با ارایۀ دیدگاه‌ها و نظریات خویش در بهبود برنامه‌های مجلّه، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و به ویژه دست‌اندرکاران مجلۀ انگاره را یاری رسانند.

به امید تأمین صلح، عدالت و امنیت در کشور!

دیدگاهتان را بنویسید