عوامل خشونت خانواده گی

گفت و شنود مختصری با خانم فاطمه کاظمییان،
رییس امور زنان ولایت بامیان،
در پیوند با خشونتهای خانواده گی

گفتگوگردان: اسماعیل ذکی

با سپاس از شما، که به این گفت و شنود، حاضر شدید! شما به حیث مسؤول ارگانی که در زمینۀ امور زنان و موضوعات خانواده گی کار میکنید، چه فعالیتهایی را تاکنون، در رابطه با کاهش خشونت خانواده گی انجام داده اید؟

Discuss06-27-1ریاست امور زنان ولایت بامیان، به حیث یک ادارۀ هماهنگ کننده، نظارت کننده و حمایت کنندۀ حقوق زنان، فعالیتهای زیادی را در این ولایت انجام داده است. از جمله:

ـ جمع آوری اسناد خشونتهای خانواده گی از تمامی ارگانهایی که در بخش زنان فعالیت دارند و ثبت و راجستر تمامی موارد مذکور در ریاست امور زنان ولایت بامیان و گزارشدهی به وزارت امور زنان، جهت تحلیل و بررسی و ارایۀ راه حلها و بازتاب آن از طریق رسانه ها؛

ـ ایجاد مرکز ارجاع، برای زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند؛

ـ تعقیب دوسیه های حقوقی زنان، با همکاری کمیسیون متشکل از ارگانهای حقوقی، عدلی و قضایی دولتی و غیردولتی؛

ـ کمپاین آگاهیدهی در رابطه با حقوق زن از دیدگاه اسلام و جنسیت اجتماعی، در سطح بامیان، از طریق ملا امامان؛

ـ تجلیل روزهای ملی و بین المللی، که به نحوی ارتباط با وضعیت بشری زنان دارند؛

ـ تحلیل وضعیت حقوقی زنان در ولایت بامیان (برگزاری سیمینار دو روزۀ بررسی وضعیت حقوقی زنان بامیان، با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر)؛

ـ رسیدگی به ۲۳ قضیه از موارد خشونت و مسایل حقوقی زنان، با همکاری کمیسیون متشکل از ارگانهای عدلی و قضایی دولتی و غیردولتی؛

حل و فصل ۴۷ مورد از قضایای خانواده گی، با همکاری شورای ولایتی و رؤسای شوراهای محلی و شورای علما؛ و … .

خشونت خانواده گی در ولایت بامیان را در حال حاضر چگونه ارزیابی مینمایید؟

وضعیت زنان، با توجه به شرایط جغرافیایی، خیلی بد نیست. قبلاً یادآور شدم که تا حدودی آگاهیدهی صورت گرفته و زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند، از طریق نهادها و فعالین حقوق بشر، به ارگانهای حمایوی معرفی

میشوند. آمار مراجعه، نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده و سطح آگاهی مردم تاحدودی بلند رفته است. همچنین مرکز ارجاع، برای حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند، وجود دارد و کمیسیونی هم برای پیگیری قضایـا ایجاد شده است؛ امّا ناگفته نماند که هنوز هم در نقاط دور دست بامیان، زنان زیادی هستند که مورد خشونت قرار میگیرند و از حقوق اساسی شان آگاهی لازم را ندارند و هیچگونه دسترسی به مراکز حمایوی هم ندارند. آنان توان مالی لازم را هم ندارند تا صدای مظلومیت خویش را به نهادها و مدافعین حقوق زنان برسانند. در سطح ولسوالیها، نمایندگی ریاست امور زنان و یا دیگر نهادهای مدافع حقوق زن وجود ندارد. همچنان، در قوماندانیهای ولسوالیها، پلیس زن نیز وجود ندارد و دهها مشکل دیگر…. .

به نظر شما، چه عواملی باعث بروز خشونتهای خانواده گی میگردد؟

عواملی که به نظر من، باعث بروز خشونتهای خانواده گی میگردند، در درجۀ نخست، فقر اقتصادی، بی سوادی و عدم آگاهیِ زنان و مردان از حقوق شان میباشد و در قدم دوم، میتوان از رسم و رواجهای ناپسند و نبودِ مراکز حمایتی از زنان در سطح ولسوالیها، یاد کرد.

کیها میتوانند در رابطه با کاهش خشونتهای خانواده گی در جامعه، نقش داشته باشند؟

به نظر من، دولت، باید در رابطه با کاهش خشونتهای خانواده گی برنامه و فعالیت داشته باشد و علاوه بر آن، تعهداتی، در رابطه با حمایت از زنان نیز داشته باشد؛ امّا نقش جامعۀ مدنی، مردم و نهادهای ملی و بین المللی هم باید برجسته گردد؛ به ویژه فعالیتهای علمای دینی، روشنفکران و متنفذین، میتوانند تأثیر زیادی در کاهش خشونتهای خانواده گی داشته باشند.

شما، چه راه حلهایی را برای کاهش خشونتهای خانواده گی در ولایت بامیان، پیشنهاد میکنید؟

ـ بلند بردن سطح آگاهی جامعه از پدیدۀ خشونتهای خانواده گی و عواقب آن و راه اندازی برنامه های گستردۀ آگاهیدهی از قانون محو خشونت علیه زنان؛

ـ تدویر کارگاهها، سیمینارها و کنفرانسها در رابطه با خشونتهای خانواده گی؛

ـ ایجاد محاکم و دادگاههای فامیلی در سطح ولایت؛

ـ ایجاد دانشکدۀ حقوق در دانشگاه بامیان و تشویق دختران به این رشته؛

ـ راه اندازی کمپاینها و کارزارهای آگاهیدهی از حقوق زن از دیدگاه اسلام و جنسیت اجتماعی؛

ـ ایجاد و تقویت برنامه های رادیویی، در رابطه با کاهش خشونتهای خانواده گی؛

جلب و جذب دختران به مدارس علمیه؛

ـ حمایت از شبکۀ جندر و تقویت کمیتۀ حمایت از زنان.

 

دیدگاهتان را بنویسید