«نی»، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، برندۀ جایزۀ منتن شناخته شد

مؤسسۀ «نی»، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، که یکی از نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان اســــــــــــت، برندۀ جایزۀ منتن (Manthan) شناخته شد.

Report01-02-1در رقابتی که میان ۴۰۰ مؤسسۀ رسانه یی و فناوری معلوماتی هشت کشور جنوب آسیا دایر گردیده بود، مؤسسۀ «نی» حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، برندۀ جایزه شناخته شد.

این جایزه، در ۱۳ بخش، برای آن عده از مؤسساتی که در گسترۀ رسانه های محلی، آموزش و پرورش، محیط زیست، مبایل، فناوری معلوماتی و … کارهای مؤثری را انجام داده بودند، تفویض گردید.

در محفلی، که به منظور اهدای جوایز به رسانه ها و مؤسسات رسانه یی، به تأریخ ۱۸ و ۱۹ ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ ، در شهر دهلی جدید کشور هندوستان، برگزار شده بود، از مجموع مؤسسات و پروژه هایی که نامزد این جایزه بودند، ۴۵ نهاد توانستند جایزۀ منتن را در بخشهای مختلف، به دست آورند.

قابل یادآوری است، که در بخش رسانه های محلی، ۶۵ رسانه و نهاد رسانه یی، نامزد شده بودند، که از جمله افغانستان، نیپال و هندوستان، موفق به دریافت جایزه شدند.

مؤسسۀ «نی»، از چهار سال به اینسو، با رسانه های افغانستان، همگام بوده و به ویژه در بخش ظرفیت پروری رادیوهای محلی، کارهای چشمگیری را انجام داده است.

دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دریافت این جایزۀ ارزشمند را به آقای میر عبدالواحد هاشمی، رییس مؤسسۀ «نی»، تمامی کارمندان گرامی آن مؤسسه و برای همۀ فعالین رسانه یی افغانستان تبریک گفته، برای شان پیروزیهای بیشتر آرزو مینماید.

برای معلومات بیشتر در مورد جایزۀ منتن، لطفآ به این ویب سایت، مراجعه نمایید:

www.manthanaward.org

همچنان، جهت معلومات بیشتر میتوانید به شمارۀ مبایل و ایمیل آدرس زیر، تماس بگیرید:

۰۷۰۰۲۹۸۶۳۷

hashimiw@nai.org.af

دیدگاهتان را بنویسید