شبکه: به نظر شما هیئت مذاکره‌کننده‌ی دولت در مذاکرات صلح توانایی دفاع از چنین موضوعاتی را خواهد داشت؟

رشید: این گفت‌وگوها به بحث زیاد و استدلال‌های منطقی نیاز دارد و به نظر من شماری از اعضای هیئت توانایی ارائه‌ی استدلال‌های منطقی در چنین مذاکراتی را ندارند. مردم نگران معامله‌شدن حقوق زنان و دست‌آوردهای سال‌های اخیر استند. باید هرچه در این مذاکرات مورد بحث قرار می‌گیرد، با مردم و رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شود.

شبکه: به نظر شما موضوعات مهم دیگر که مربوط به زنان است و باید در گفت‌وگوها مورد توجه و تاکید قرار بگیرد، چیست؟

رشید: مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی یکی از این موضوعات مهم است. دیگر این‌که محکمه‌های صحرایی که در زمان طالبان اجرا می‌شد و هنوز هم در مناطق تحت تسلط آنان وجود دارد، باید برای همیشه متوقف شود. 

شبکه: به نظر شما مذاکره با گروهی که پیشینه‌ی خوبی ندارد، نتیجه‌ی مطلوبی خواهد داشت؟

رشید: به نظر من موقف طالبان اکنون کمی بهتر شده است. آنان درک کرده‌اند که زنان در پیشرفت اجتماع نقش مهمی دارند و باید اجازه‌ی تحصیل و فعالیت‌های مدنی داشته باشند، اگرچه ممکن است طالبان در بخش تعلیم و تحصیل زنان محدودیت‌هایی را طرح کنند که امیدوار استیم روی آن بیشتر بحث صورت بگیرد و از سوی تیم مذاکره‌کننده‌ی دولت پذیرفته نشود. امیدواریم این گروه به حقوق زنان احترام بگذارند و زنان وضعیتی چون دوران حاکمیت طالبان را دوباره تجربه نکنند.

 شبکه: به نظر شما مشارکت طالبان در قدرت چه تاثیری بر وضعیت زنان خواهد گذاشت؟

رشید: همان‌طور که پیشتر هم گفتم، به نظر من ذهنیت طالبان تا اندازه‌ای تغییر کرده است و آنان به این موضوع پی برده‌اند که زنان به عنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور در پیشرفت جامعه نقش مهمی دارند. حقوق زنان، هم از لحاظ قوانین حاکم در کشور و هم بر اساس کنوانسیون‌های جهانی تضمین شده است؛ بنابراین نقض‌شدن آن برای هیچ‌کس قابل قبول نیست و طالبان هم باید به آن احترام بگذارند.

شبکه: در جریان گفت‌وگوها، برای تقویت تلاش‌ها در راستای صلح چه کارهایی باید صورت بگیرد؟

رشید: فعالان مدنی، شوراها و در مجموع نهادهای ملی، باید برای تامین صلح تلاش‌های بیشتری روی دست بگیرند و از طریق حرکت‌های مدنی و رسانه‌ها صدای رسای دفاع از حقوق زنان باشند. حکومت و طالبان نیز باید به حقوق زنان احترام بگذارند. موضوع دیگر این‌که به نظر من، بهتر بود در هیئت مذاکره‌ی طالبان نیز چند زن حضور می‌داشتند تا می‌توانستند خواسته‌های خود را مطرح و در مورد موضوعات مهم بحث و استدلال کنند.

به باور آقای رشید، دولت باید بر حفظ دست آوردهای سال‌های اخیر، از جمله قانون اساسی، مشارکت سیاسی و حق تحصیل زنان و آزادی بیان تاکید و از گروه مخالف تضمینی برای حفظ این ارزش‌ها پس از توافق صلح دریافت کند.

مصاحبه‌های مربوط به موضوع زنان و صلح