پیام تسلیت شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در مورد حمله به مهمانخانۀ سازمان ملل متحد و قتل مأمورین آن در افغانستان

CSHRN-Logoبه نام خداوند بزرگ

پیام تسلیت شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در مورد حمله به مهمانخانۀ سازمان ملل متحد
و قتل مأمورین آن در افغانستان

۷ عقرب ۱۳۸۸، برابر با ۲۹ اکتوبر ۲۰۰۹

کابل، افغانستان

بیشتر از پنجاه سال بدینسو، سازمان ملل متحد، در کشور ما فعالیت دارد. این سازمان، که در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مردم افغانستان را کمک و حمایت مینماید، نقش مهمی را در ایجاد ساختار ملی کشور بازی کرده است.

دولت افغانستان، به عنوان عضو سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۴۶ بدینسو، به ارزشهای این سازمان متعهد بوده و به منشور آن پیوسته است.

سازمان ملل متحد، از طریق شورای امنیت و شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، مأموریتها و نهادهای مؤثری را در کشور تأسیس کرده است، که برای بهبود زندگی مردم فقیر و دولت کم توان افغانستان، اهمیت زیادی داشته است. سازمان ملل متحد، یک نهاد خیرخواه و صلح پرور بین المللی است و نباید مورد تهاجم نیروهای درگیر قرار گیرد.

جامعۀ مدنی، نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر در افغانستان، از نقش مفید سازمان ملل متحد استقبال نموده و هرنوع دهشت افگنی در برابر فعالیتهای بشردوستانۀ این سازمان را برخلاف منافع ملی کشور میدانند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، بدین وسیله، پیام تسلیت عمیق خویش را به بازماندگان قربانیان حادثۀ ششم عقرب (۲۸ اکتوبر) و به خانوادۀ سازمان ملل متحد در تمام جهان، به ویژه به همکاران یوناما در افغانستان، تقدیم مینماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از اعلامیۀ آقای بان کیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد و آقای کای آیده، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در پیوند به حوادث دهشت افگنانه در افغانستان، استقبال مینماید.

به امید صلح، ثبات و امنیت در کشور

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید