پیام تسلیت شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

CSHRN-Logo

به نامِ خداوندِ مهربان

پیام تسلیت شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

دلو سال ۱۳۸۸ ، برابر با جنوری سال ۲۰۱۰

  کابل، افغانستان

News01-21-1با تأسف فراوان اطلاع حاصل کردیم، که آقای ریمی بوره گار، مدافع مشهور حقوق بشر و یکی از دوستان خوب مردم افغانستان، در اثر حملۀ قلبی، درشهر تورنتوی کانادا، درگذشته است.

آقای بوره گار، رییس مؤسسۀ حقوق و دموکراسی بود، که در سالیان متمادی، به عنوان مدافع فعال حقوق بشر، در کشور کانادا و دیگر نقاط جهان، فعالیتهای ارزشمندی داشته است. از وی، به عنوان انسان متعهد، که زندگی پُرافتخاری را پشت سر گذاشته است، یاد میگردد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از نام کانون مدافعین حقوق بشر و نهادهای مدنیِ که در راستای تعمیم حقوق بشر در افغانستان فعالیت دارند، مرگ المناک این شخصیت ارزشمند را به خانواده، همکاران و علاقمندان وی در مانتریال، کابل و سایر نقاط جهان، تسلیت میگوید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، خاطرات آقای بوره گار را گرامی میدارد و آرزو دارد، که همکاریهای این دو نهاد ارزشمند استمرار و تحکیم بیشتر یابد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید