پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در پیوند به شهادت کارمندان تلویزیون طلوع

CSHRN-Logo

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا

پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر
در پیوند به شهادت کارمندان تلویزیون طلوع

۱ دلو ۱۳۹۴ خورشیدی، برابر با ۲۱ جنوری ۲۰۱۶ میلادی

کابل ـ افغانستان

     با تأسف فراوان، یک‌بار دیگر، دهشت‌افگنان خون‌آشام، فاجعه آفریدند و ماهیت ضد انسانی و ضد اسلامی خویش را به نمایش گذاشتند.

     این فاجعۀ المناک، خانواده‌های زیاد، جامعۀ رسانه‌یی و مردم افغانستان را به سوگ نشاند.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن تقبیح این عمل نابخشودنی و دهشت‌افگنانه، حمله بر کارمندان تلویزیون وزین طلوع و کابورا پرودکشن را، حمله بر آزادی بیان، منافی موازین اسلامی و معیارهای ملی و بین‌المللی در زمینه‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی دانسته و جنایت آشکار علیه بشریت، می‌داند.

     دهشت‌افگنانِ خون آشام باید بدانند، که با این‌گونه اعمال جنایت‌بار، جز نفرت و انزجار مردم افغانستان و جهان، چیز دیگری نصیب شان نمی‌شود و رسانه‌ها، جامعۀ مدنی، مردم و در مجموع نظام افغانستان، با ارادۀ محکم و قاطع‌، در برابر دهشت‌افگنی و ترور، خواهند ایستاد.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دولت افغانستان می‌طلبد تا علاوه بر تأمین امنیت خبرنگاران و کارگزاران رسانه‌ها، هرچه زودتر، عاملان و همکاران این فاجعۀ وحشت‌ناک را شناسایی نموده، به پنجۀ قانون بسپارد.

     متأسفانه، هنوز هم کشورهایی استند که از تروریسم، به عنوان ابزار استفاده نموده، صلح، ثبات و امنیت منطقه را به چالش می‌کشانند؛ بناءً از سازمان ملل متحد و تمامی جهان متمدن، با تأکید می‌‌طلبیم که بر حامیان منطقوی تروریسم، فشارهای لازم را وارد نموده، برمبنای منشور سازمان ملل متحد و دیگر تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، به یاری مردم بی‌دفاع افغانستان بشتابند.

     در اخیر یک‌بار دیگر، با بازمانده‌گان شهدا، جامعۀ رسانه‌یی کشور و تمامی مردم رنج‌دیدۀ افغانستان، عمیقاً ابراز همدردی نموده، از بارگاه حق، برای شهدا، بهشت برین و برای مجروحانِ این حادثۀ جان‌سوز، شفای کامل، تمنا می‌کنیم.

 به امید افغانستان عاری از ترور و دهشت!

دیدگاهتان را بنویسید