شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

امار مبتلایان به کوید ۱۹ در جهان
  • تایید شده: 589,302,335
  • فوت شده: 6,436,397
  • بهبود یافته: 560,511,747
امار مبتلایان به کوید ۱۹ در افغانستان
  • تائید شده: 187,442
  • فوت شده: 7,752
  • بهبود یافته: 167,346

گزارش های کرونا

مرزهای جغرافیایی و بی‌مرزی شایعات؛ عواملی که باعث نگرانی از انتشار بیش‌تر کرونا شده است
از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان، مانند سایر کشورهای متاثر از این ویروس، همواره نگرانی‌هایی در رابطه با انتشار هرچه بیش‌تر آن و افزایش شمار مبتلایان وجود داشته است.…
حق هنوز هم به حق‌دار نمی‌رسد
با گذشت چندین ماه از آغاز روند توزیع کمک‌های مربوط به برنامه دسترخوان ملی، هنوز هم شفافیت این برنامه در برخی مناطق ولایات مختلف قابل تایید نیست و شماری از…
ویروس ناآگاهی و روند تطبیق واکسین؛ مسوولان صحی خواستار همکاری جامعه مدنی برای آگاهی‌دهی به مردم شدند
از آغاز تطبیق برنامه‌های کمکی دولت برای مردم، این برنامه‌ها با مشکلات گوناگون از جمله تهدیدات امنیتی، نبود شفافیت و تاخیر در رسیدن بودجه روبه‌رو شده است، اما در مورد…