شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

امار مبتلایان به کوید ۱۹ در جهان
  • تایید شده: 548,149,449
  • فوت شده: 6,349,250
  • بهبود یافته: 523,108,880
امار مبتلایان به کوید ۱۹ در افغانستان
  • تائید شده: 182,033
  • فوت شده: 7,717
  • بهبود یافته: 163,982

گزارش های کرونا

سرنوشت مبهم برنامه‌های کمکی دولت در دوران کرونا؛ تهدید و آتش‌سوزی هم‌زمان به جان نیازمندان آمد
از شروع روند توزیع کمک‌‌های مردمی از جمله در قالب برنامه‌ دسترخوان ملی، این روند با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو شده است. سوء‌استفاده از بودجه کمک‌ها توسط افراد مختلف،…