کمپاین روز جهانی صلح

۲۴٫۰۹٫۲۰۱۲

 

۲۱ سپتامبر یا روز جهانی صلح، همه ساله در جهان تجلیل می شود. از این روز درافغانستان نیز تجلیل می گردد.Sada09-24
جنگ ویرانگر بیش از سی سال درافغانستان آثار تکاندهنده و خاطرات تلخ را در این کشور بجا گذاشته و ادامه ی آن نیز هر روز خاطره تلخ دیگری را در این سرزمین رقم می زند.
با این وصف مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح وآرامش نیاز دارند. این در حالیست که افغانستان درحال حاضر نیز تلخترین وتکاندهنده ترین رویداد های قتل، کشتار، انفجار و بی امنیتی را به تجربه می نشیند.
Sada09-24-1اما پایان جنگ چه وقت خواهد بود؟ مردم این سرزمین چگونه میتوانند به صلح وآشتی دست یابند و به جنگ نقطه ی پایان بگذارند؟
این موضوع را دربرنامه امروز به بحث وبررسی گرفته ایم.
مهمانان گرامی دراین بحث:
۱- آقای میا گل وثیق نماینده حزب نجات از بحران.
۲- محمد رحیم جامی نماینده کمپاین ده روزه صلح درافغانستان.

دیدگاهتان را بنویسید