گزارش نهایی وسفارش‌های کمیته فرعی آی سی سی در مورد رتبه بندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزارش و سفارشات کمیته فرعی آی سی سی در مورد رتبه بندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، را از لینک زیر دریابید.

ICC-SCA Report and Concluding observation

دیدگاهتان را بنویسید