کمپاین روز جهانی صلح

۲۴٫۰۹٫۲۰۱۲   ۲۱ سپتامبر یا روز جهانی صلح، همه ساله در جهان تجلیل می شود. از این روز درافغانستان نیز تجلیل می گردد. جنگ ویرانگر بیش از سی سال درافغانستان آثار تکاندهنده و خاطرات تلخ را در این کشور بجا گذاشته و ادامه ی آن نیز هر روز خاطره تلخ دیگری را در این سرزمین رقم می زند. با این وصف مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح وآرامش نیاز دارند. این در حالیست که افغانستان درحال حاضر نیز تلخترین وتکاندهنده ترین رویداد های قتل، کشتار، انفجار و بی امنیتی را به تجربه می نشیند. اما پایان جنگ چه وقت خواهد بود؟ مردم این سرزمین چگونه میتوانند به صلح وآشتی دست یابند و به جنگ نقطه ی پایان بگذارند؟ این موضوع را دربرنامه امروز به بحث وبررسی گرفته ایم. مهمانان گرامی دراین بحث: ۱- آقای میا گل وثیق نماینده حزب نجات از بحران. ۲- محمد رحیم جامی نماینده کمپاین ده روزه صلح درافغانستان.

ادامه خواندنکمپاین روز جهانی صلح

کشته شدن ۲۰ تن از مردم ملکی در ولایت کندز توسط یک قوماندان محلی

۱۰٫۰۹٫۲۰۱۲ یک قوماندان محلی در ولایت کندز بعد از آن که شماری ازافرادش توسط افراد ناشناس به قتل رسید، ۲۰ تن از افراد ملکی را از خانه هایشان بیرون نموده و هدف قرارداد. دراین رویداد ۱۳فرد ملکی دیگر زخمی شده اند.  از سوی دیگر در یک حمله انتحاری طالبان مسلح در ولسوالی دربابای ولایت ننگرهار نزدیک به ۸۰ تن از مردم ملکی کشته و زخمی شده اند. بحث این هفته برنامه صدا به هدف قرار گرفتن مردم ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت و نیروهای مخالف دولت اختصاص داده شده است. مهمانان گرامی دراین بحث: ۱- خانم شینکی ذهین کروخیل نماینده مردم درمجلس نماینده گان. ۲- رحیم الله رامح نماینده عدالت انتقالی درکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ۳- محمد نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله.

ادامه خواندنکشته شدن ۲۰ تن از مردم ملکی در ولایت کندز توسط یک قوماندان محلی