چه باید کرد ها

"نــــــــگاه ژرف" رشته برنامه های تحلیلی پیرامون گفتمان های ارزشی در پیوند با فرهنگ حقوق بشر ۱۸٫۰۵٫۲۰۱۱ برنامۀ بیست و چهارم: چه باید کرد ها پژوهش از ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی مجری برنامه: حشمت الله رادفر بیست و چهارمین و واپسین برنامه از مجموعه برنامه های نگاه ژرف به ارزیابی و بررسی موضوعات مطرح شده در برنامه های گذشته ویژه شده است. آقای ملک ستیز پژوهشگر امور بین المللی مهمان ویژه ی این برنامه با مثبت ارزیابی کردن موضوع هایی که در این برنامه ها مورد بحث قرار گرفته، پیشنهاد های مشخصی را در پیوند با رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی در افغانستان عنوانی رسانه ها، جامعه مدنی، دولت، طرف های درگیر جنگ (نیرو های بین المللی و نهاد های امنیتی افغانستان) و جامعه بین المللی مطرح کرده اند. با توجه به این که در سراسر برنامه های نگاه ژرف گفتمان های ارزشی در پیوند با حقوق بشر و حقوق بشر خواهانه بین المللی در افغانستان به تحلیل گرفته شده، تلاش صورت گرفته تا مصوونیت جان غیرنظامیان و رعایت قوانین جنگ به یک گفتمان فراگیر در سطح رسانه ها، جامعه مدنی و مردم افغانستان مبدل شود. در این برنامه آقای ستیز به پرسش های کلیدی در پیوند با پیام اصلی این مجموعه برنامه، چه باید کرد ها و پیش زمینه های صلح پروری در افغانستان از ورای رعایت قوانین بشر دوستانه ی بین المللی پاسخ داده است.

ادامه خواندنچه باید کرد ها

“سازمان ملل متحد فهرست سیاه دهشت افگنان را کوتاه تر کرد”

"نــــــــگاه ژرف" رشته برنامه های تحلیلی پیرامون گفتمان های ارزشی در پیوند با فرهنگ حقوق بشر ۱۰٫۰۱٫۲۰۱۱ برنامۀ بیست و سوم: "سازمان ملل متحد فهرست سیاه دهشت افگنان را کوتاه تر کرد" پژوهش از ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی مجری برنامه: حشمت الله رادفر   چندی پیش، سازمان ملل متحد اعلان داشت که فهرست سیاه نام های دهشت افگنان را کوتاه تر کرده است. این تصمیم پس از دادخواهی زیاد دولت های ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا و افغانستان اتخاذ گردیده است. در یک پیامی که در زمینه به نشر رسیده است آمده است که سازمان ملل متحد این تصمیم را برای تحکیم، امنیت و ایجاد فضای صلح آمیز اتخاذ کرده است. سازمان ملل متحد بر بنیاد منشور خویش، یک نهاد جهانی است که بر اصل احترام به ارزش های انسانی و با تأکید زیاد بر حقوق بشر و حقوق بشر خواهانه شکل گرفته است. از همین جاست که تمام اُرگان ها ونهاد های این سازمان، ارزش های حقوق بشر و حقوق بشر خواهانه را به دورنمای ستراتیژیک خویش مبدل گردانیده اند. در لایحۀ اجرایی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد که یکی از با اهمیت ترین نهاد های این سازمان است، آمده است که هیچ برنامه و فعالیت سازمان ملل متحد نمی تواند برون از ارزش های احترام به حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه شکل گیرد. درست، همین دلایل باعث گردیده است که این سازمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صدها کمیتۀ دایمی و غیر دایمی را برای نظارت از ارزش های حقوق بشرو حقوق بشردوستانه به میان آورد. امّا، تصمیم اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر محدود کردن نام های که در تحریم سازمان ملل بر بنیاد حقوق و مناسبات بین المللی قرار داشتند، سبب انتقادهای گستردۀ برخی از حقوقدان ها و سیاست شناس های جهان گردید. روزنامه های غربی نیز این…

ادامه خواندن“سازمان ملل متحد فهرست سیاه دهشت افگنان را کوتاه تر کرد”

کمپاین روز جهانی صلح

۲۴٫۰۹٫۲۰۱۲   ۲۱ سپتامبر یا روز جهانی صلح، همه ساله در جهان تجلیل می شود. از این روز درافغانستان نیز تجلیل می گردد. جنگ ویرانگر بیش از سی سال درافغانستان آثار تکاندهنده و خاطرات تلخ را در این کشور بجا گذاشته و ادامه ی آن نیز هر روز خاطره تلخ دیگری را در این سرزمین رقم می زند. با این وصف مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح وآرامش نیاز دارند. این در حالیست که افغانستان درحال حاضر نیز تلخترین وتکاندهنده ترین رویداد های قتل، کشتار، انفجار و بی امنیتی را به تجربه می نشیند. اما پایان جنگ چه وقت خواهد بود؟ مردم این سرزمین چگونه میتوانند به صلح وآشتی دست یابند و به جنگ نقطه ی پایان بگذارند؟ این موضوع را دربرنامه امروز به بحث وبررسی گرفته ایم. مهمانان گرامی دراین بحث: ۱- آقای میا گل وثیق نماینده حزب نجات از بحران. ۲- محمد رحیم جامی نماینده کمپاین ده روزه صلح درافغانستان.

ادامه خواندنکمپاین روز جهانی صلح

کشته شدن ۲۰ تن از مردم ملکی در ولایت کندز توسط یک قوماندان محلی

۱۰٫۰۹٫۲۰۱۲ یک قوماندان محلی در ولایت کندز بعد از آن که شماری ازافرادش توسط افراد ناشناس به قتل رسید، ۲۰ تن از افراد ملکی را از خانه هایشان بیرون نموده و هدف قرارداد. دراین رویداد ۱۳فرد ملکی دیگر زخمی شده اند.  از سوی دیگر در یک حمله انتحاری طالبان مسلح در ولسوالی دربابای ولایت ننگرهار نزدیک به ۸۰ تن از مردم ملکی کشته و زخمی شده اند. بحث این هفته برنامه صدا به هدف قرار گرفتن مردم ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت و نیروهای مخالف دولت اختصاص داده شده است. مهمانان گرامی دراین بحث: ۱- خانم شینکی ذهین کروخیل نماینده مردم درمجلس نماینده گان. ۲- رحیم الله رامح نماینده عدالت انتقالی درکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ۳- محمد نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله.

ادامه خواندنکشته شدن ۲۰ تن از مردم ملکی در ولایت کندز توسط یک قوماندان محلی

گفتمان تحت نام نقش جوانان در رسانه ها

"دهمین برنامۀ رادیویی فرهنگ و جوانان" ۲۵٫۰۶٫۲۰۱۱ برنامۀ دهم: گفتمان تحت نام نقش جوانان در رسانه ها مجری برنامه: سید حامد احمدی   شبکۀ فرهنگی جوانان به ادامۀ گفتمانهای فرهنگی و هنری خود این بار خواست تا موضوع نقش جوانان در رسانه ها را به بحث بکشد. در گفتمان کنونی از یکتعداد جوانانی که در برخی از رسانه های کشور فعالیت دارند دعوت شده است تا در این مورد بحث و گفتگو کنند. مهمانان عزیز ما هریک آقایان شریف الله شرافت و محمد حسن جعفری در استدیو و آقای اصغر محمدی و خانم تمنا جمیلی از دانشگاه بلخ از طریق خط تلفون در استدیو با ما وصل هستند. گزارشهای ولایات شبکۀ فرهنگی جوانان افغانستان این بار در کابل و چند ولایت دیگر، گفتمانهای فرهنگی مختلفی داشته است که فشردۀ گزارشهای گفتمانهای مذکور را به شما معرفی میداریم. در گفتمان کابل که در مورد "نقش جوانان در رسانه ها" دایر شده بود، اقای صافی نخست درمورد کار کرد های شبکۀ فرهنگی جوانان و هدف آن به دانش آموزان گزارش معلوماتی ارائه کرد. در گزارش آمده است که در گفتمانهای شبکۀ فرهنگی جوانان افغانستان در کابل و ولایات این موضوعات به بحث گرفته شد. •  روش، رسوم، عادات، آداب و کردار یک جامعه عبارت از فرهنگ جامعه میباشد که این خود برفعالیتهای رسانه ها تاثیر دارد. •  نگرشهای هر جامعه عبارت از فرهنگ همان جامعه است. •  مجموعۀ اندوخته های مادی و معنوی یک جامعه در بستر تاریخ را فرهنگ گویند که به دو گروه معنوی و مادی تقسیم میشوند. •  فرهنگ، ویژه گی هر جامعه است اما تمدن را هر جامعه ندارد و باید دید که با توجه به اینکه ما جوان هستیم، چگونه در پیشرفت فرهنگ سهیم هستیم؟ نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان: •  در مرحلۀ اول باید ظرفیت سازی داشته باشیم یعنی استعدادها را شناسایی نماییم.…

ادامه خواندنگفتمان تحت نام نقش جوانان در رسانه ها

افغانستان در شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

گرداننده: حشمت الله رادفر   دهم دسمبر برابر است با شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. از این روز همه ساله در بسیاری از کشور های جهان بزرگداشت به عمل می آید. در حالی که افغانستان از نخستین امضا کننده گان این اعلامیه بوده اما در دهه های اخیر این کشور در شمار آنعده از اعضای سازمان ملل متحد قرار دارد که بیشترین موارد نقض حقوق بشر در آن ها اتفاق می افتد. با آنکه در چند سال گذشته تلاش هایی در راستای تامین حقوق بشری افراد در افغانستان صورت گرفته ؛ اما گفته می شود چالش های موجود فراراه نهادینه سازی روحیه ی احترام به اصول و ارزش های مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی منبعث ازآن در افغانستان نه تنها از بین نرفته بلکه در حال افزایش نیز می باشد. چگونه گی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بررسی دیدگاه های مطرح شده از سوی مخالفان و موافقان آن در کشور از منظر معیار ها و ارزش های موجود در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر موضوع بحث ما در یک میز گرد می باشد. مهمانان برنامه: عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ی ملی ژورنالیستان افغانستان. آقای ملک ستیز پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جهانی حقوق بشر دنمارک. و خانم زهره راسخ مدیر کل حقوق بشر و امور بین المللی زنان در وزارت امور خارجه و عضو کمیته ی کنوانسیون محو هرنوع خشونت علیه زنان (سیدا) در سازمان ملل متحد.

ادامه خواندنافغانستان در شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر