تدویرِ دومین سمپوزیمِ تحلیلی، زیر نام «دســـترسی به اطلاعـــات و نقـــشِ آن در تأمیـــنِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر»

۷ سرطانِ ۱۳۸۹، برابر با ۲۸ جونِ ۲۰۱۰ کابل ـ افغانستان شبکۀ جامعۀ مدنی حقوق بشر افغانستان، که از آوان تأسیس خویش، جهت تأمین حقوق بشر در افغانستان، برنامه های زیادی را در راستای آموزش، آگاهیدهی و هماهنگی، راه اندازی کرده است، این بار، به ادامۀ نخستین سمپوزیم تحلیلی، که در پیوند به حق دسترسی به اطلاعات، در شهر مزارشریف به تأریخ ۲۹ می ۲۰۰۹، راه اندازی کرده بود، دومین سمپوزیم تحلیلی را زیر نام «دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تأمین دموکراسی و ترویج فرهنگ حقوق بشر»، در شهر کابل راه اندازی کرد. در این سمپوزیم، نمایندگان جامعه مدنی، اعضای شورای ملی، نمایندۀ حکومت و نمایندگان رسانه های افغانستان حضور داشتند و پیرامون دسترسی به اطلاعات، بحثها، تحلیلها و مقاله های ارزشمندی را ارایه کردند. سمپوزیم، که با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، توسط آقای عارف بیات، آغاز شد، دو بخش داشت: بخش نخست، دربرگیرندۀ پیامها، سخنرانیها و گزارشها بود. این بخش توسط آقای جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و سرپرست معیینیت فرهنگی آن وزارت، آغاز شد. آقای نورانی، پیام جلالتمآب داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، را که عنوانی سمپوزیم فرستاده شده بود، به خوانش گرفت. در این پیام آمده است، که وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش میکند تا زمینۀ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را برای مردم، بیشتر از پیش، فراهم سازد و نیز به گونۀ خاص، حمایت خوبش را از ایجاد پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات اعلام داشت و این اقدام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را گامی به سوی قانونمند شدن دانست. دومین سخنران این سمپوزیم تحلیلی، آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بود. وی، ضمن توضیح و تشریح مفصل برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، در بخشی از…

ادامه خواندن تدویرِ دومین سمپوزیمِ تحلیلی، زیر نام «دســـترسی به اطلاعـــات و نقـــشِ آن در تأمیـــنِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر»

افتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی

جادۀ شهید اجملِ نقشبندی، توسطِ رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستانِ افغان، رسماً‌ افتتاح شد. به تأریخِ ۲۶ جون ۲۰۱۰، شماری از ژورنالیستان، نهادهای جامعۀ مدنی و مسؤولانِ رسانه ها، جهتِ افتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی، گردِهم آمدند. جاده یی، که به نامِ شهید اجملِ نقشبندی نامگذاری شده، از چهارراهیِ دهنِ باغ آغاز و در چهارراهیِ برکی پایان مییابد. در مراسم افتتاح این جاده، عبدالحمید مبارز، رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستان افغانستان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر و عضو شورای عالی رسانه ها، صـــدیق الله توحیـــدی، رییس دیده بانِ رسانه ها، باری سلام، رییسِ آوانما پرودکشن، فهیم دشتی، مدیرِ مسؤولِ هفته نامۀ کابل، سید علی محمد رضوانی، مدیر مسؤول هفته نامۀ اقتدارِ ملی، شماری از اعضای خانوادۀ شهید اجملِ نقشبندی و خبرنگاران رسانه های مختلف، حضور داشتند. مراسم، با سخنانِ عبدالحمید مبارز، رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستانِ افغانستان، آغاز گردید. وی، در بخشی از سخنانِ خویش، گفت: «این جاده را جهتِ ارجگزاری به این ژورنالیست، به نامِ اجملِ نقشبندی مسمی میکنیم». وی، از دولت خواست تا به امنیتِ روزنامه نگاران، توجه جدی کند؛ چون بدتر شدنِ وضعیتِ امنیتی، تأثیرِ مستقیم بر کارِ روزنامه نگاران دارد. صدیق الله توحیدی، رییس دیده بانِ رسانه ها نیز، طی مصاحبه یی با رسانه ها گفت: « همه ساله، امنیتِ ژورنالیستان کشور، رو به خرابی بوده و شمارِ زیادی از ژورنالیستان و خبرنگاران، از سوی جناحهای مختلف، لت و کوب شده اند. وی، از دولت خواست تا در تأمینِ امنیتِ ژورنالیستان، جدیتِ بیشتر به خرچ دهد». این در حالی است، که پیش از این رحیم الله سمندر، رییسِ انجمنِ آزادِ ژورنالیستان، به رسانه ها گفته بود، که در سال ۲۰۰۹ میلادی، ۱۲۰ مورد خشونت، شاملِ جراحت، بازداشت، اختطاف، لت و کوبِ ژورنالیستان و مسدود شدنِ رسانه ها صورت گرفته است. آقای نقشبندی، هنگامِ همراهی با «دانیل ماستروجیاکومو»، خبرنگارِ ایتالیایی و سید…

ادامه خواندن افتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی

گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در رابطه با تشکیل کابینۀ جدید

گزارشگر: گل بشره احمدزی به دنبال معرفی نامزد وزیران کابینۀ جدید کشور، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به تأریخ ۷ جدی ۱۳۸۸، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹، کنفرانس مطبوعاتی را به منظور طرح خواستها و پیشنهادهای جامعۀ مدنی به دولت، راه اندازی کرد. در این کنفرانس مطبوعاتی، تعداد کثیری از رسانه های ملی و بین المللی و نماینده گان نهادهای عضو شبکه، اشتراک کرده بودند. در آغاز کنفرانس، آقای محمد نعیم نظری، هم آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، حضور گرم رسانه ها و اعضای نهادهای عضو شبکه را خیرمقدم گفت و هدف از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را جلب توجه دوبارۀ حکومت و شورای ملی، در خصوص خواستها و پیشنهادهای جامعۀ مدنی، در زمینۀ ایجاد یک کابینۀ کارا، با رعایت همسانی جنسیتی و مبرا از چهره های قانون شکن و متخلف از حقوق بشر بیان کرد و از سوی دیگر، نادیده گرفتن نکات مطرح شده از سوی نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر را علتی بر برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی خواند. سپس، اعلامیۀ مذکور، توسط آقای خانعلی رادمند، مسؤول نهاد اجتماعی و فرهنگی صلح و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به خوانش گرفته شد. در فرجام، اعضای کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هریک، احمد جاوید شکیب، رییس بنیاد صلح و عدالت، باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و انجنیر یونس اختر، رییس مؤسسۀ ارتباط، به پرسشهای خبرنگاران، پاسخهای مفصل ارایه داشتند. در ذیل، متن کامل اعلامیۀ مذکور را به خوانش بگیرید: ------------------------------------------------------------------------------------------- اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون تشکیل کابینۀ جدید ۷ جدی ۱۳۸۸، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ کابل ـ افغانستان به تأریخ ۲۸ قوس سال جاری، سخنگوی رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد، که رییس حکومت، فهرست اعضای…

ادامه خواندن گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در رابطه با تشکیل کابینۀ جدید

دسترسی به اطلاعات، یکی از اولویتهای ستراتیژیک برای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

دسترسی به اطلاعات، به یکی از نیازمندیهای مهم در کشور مبدل گردیده است. گستردگی فساد اداری، کم توجهی به خواستهای شهروندان برای اطلاعات در جریان انتخابات و نبود ارتباط ارگانیک میان شهروندان و دولت افغانستان، از نتایج و پیامدهای ناخوشایند کمبود دسترسی به اطلاعات به حساب می آید. در جریان شش سال اخیر، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، بحثهای گسترده یی را در پیوند به حقوق بشر راه اندازی نموده است و در نتیجۀ این بحثها، به این باور رسیده است، که پرداختن به دسترسی به اطلاعات، زمینه های تطبیق ارزشهای حقوق بشر را مساعدتر میگرداند. برای پرداختن کارشناسانه پیرامون دسترسی به اطلاعات، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، سمپوزیم تحلیلی پیرامون دسترسی به اطلاعات را، به تأریخ ۲۹ می ۲۰۰۹، در شهر مزارِشریف راه اندازی نمود. اشتراک کنندگان این سمپوزیم، عوامل کمبود دسترسی به اطلاعات را به پژوهـــش گرفت و راهــــهای مـــؤثری را برای شـبکۀ جامعۀ مدنی و حقـوق بشر افغانستان پیشنهاد نمود. سمپوزیم تحلیلیِ مذکور دریافت، که برای واقعی ساختن دسترسی به اطلاعات، نیازی به قانون دسترسی به اطلاعات وجود دارد. سمپوزیم پیشنهاد نمود تا گروه کاریی از نخبگان در شهر مزارِشریف شکل گیرد، تا این گروه، نخستین پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات را تهیه نماید. دریافتهای این سمپوزیم شامل برنامه های اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر گردید. پس از آن که گروه کاری شکل گرفت، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هماهنگیهای لازم را برای شکلگیری نخستین طرح پیشنویس فراهم نمود. اعضای گروه کاری، که عبارتند از آقای سید محمد اسلامی، کارشناس امور دینی، آقای رحیم ابراهیم، روزنامه نگار و استاد دانشگاه، آقای تقی واحدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و آقای کاوه سحاب، کارشناس امور حقوقی، توانستد در مدت هفت ماه کار خستگی ناپذیر، نخستین طرح پیشنویس را تهیه کنند و آن را برای نهادهای مدنی،…

ادامه خواندن دسترسی به اطلاعات، یکی از اولویتهای ستراتیژیک برای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

«نی»، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، برندۀ جایزۀ منتن شناخته شد

مؤسسۀ «نی»، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، که یکی از نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان اســــــــــــت، برندۀ جایزۀ منتن (Manthan) شناخته شد. در رقابتی که میان ۴۰۰ مؤسسۀ رسانه یی و فناوری معلوماتی هشت کشور جنوب آسیا دایر گردیده بود، مؤسسۀ «نی» حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، برندۀ جایزه شناخته شد. این جایزه، در ۱۳ بخش، برای آن عده از مؤسساتی که در گسترۀ رسانه های محلی، آموزش و پرورش، محیط زیست، مبایل، فناوری معلوماتی و ... کارهای مؤثری را انجام داده بودند، تفویض گردید. در محفلی، که به منظور اهدای جوایز به رسانه ها و مؤسسات رسانه یی، به تأریخ ۱۸ و ۱۹ ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ ، در شهر دهلی جدید کشور هندوستان، برگزار شده بود، از مجموع مؤسسات و پروژه هایی که نامزد این جایزه بودند، ۴۵ نهاد توانستند جایزۀ منتن را در بخشهای مختلف، به دست آورند. قابل یادآوری است، که در بخش رسانه های محلی، ۶۵ رسانه و نهاد رسانه یی، نامزد شده بودند، که از جمله افغانستان، نیپال و هندوستان، موفق به دریافت جایزه شدند. مؤسسۀ «نی»، از چهار سال به اینسو، با رسانه های افغانستان، همگام بوده و به ویژه در بخش ظرفیت پروری رادیوهای محلی، کارهای چشمگیری را انجام داده است. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دریافت این جایزۀ ارزشمند را به آقای میر عبدالواحد هاشمی، رییس مؤسسۀ «نی»، تمامی کارمندان گرامی آن مؤسسه و برای همۀ فعالین رسانه یی افغانستان تبریک گفته، برای شان پیروزیهای بیشتر آرزو مینماید. برای معلومات بیشتر در مورد جایزۀ منتن، لطفآ به این ویب سایت، مراجعه نمایید: www.manthanaward.org همچنان، جهت معلومات بیشتر میتوانید به شمارۀ مبایل و ایمیل آدرس زیر، تماس بگیرید: ۰۷۰۰۲۹۸۶۳۷ hashimiw@nai.org.af

ادامه خواندن «نی»، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، برندۀ جایزۀ منتن شناخته شد

گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی، پیرامون نامۀ تحلیلی سرگشادۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان

گزارشگر: فروزان آرزو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به تأریخ ۱۹ قوس ۱۳۸۸ خورشیدی، برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی، کنفرانس مطبوعاتی را به مناسبت دهم دسامبر، شصست و یکمین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و به منظور نشر فراگیر نامۀ پژوهشی سرگشاده، عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با اشتراک گستردۀ رسانه ها، نمایندگان نهادهای بین المللی، نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر، در شهر کابل راه اندازی کرد. این کنفرانس، به ساعت ۹ صبح، با سخنان محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، رسماً آغاز گردید. آقای نظری، نخست روز جهانی حقوق بشر را برای تمامی اشتراک کنندگان و فعالین و هواداران حقوق بشر تبریک و تهنیت گفت و از حضور رسانه ها و نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر، اظهار سپاسگزاری کرد و هدف از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را، نشر و توسعۀ دیدگاههای جامعۀ مدنی، از طریق رسانه ها به دولت و شهروندان افغانستان خواند. همچنان، آقای نظری، پیرامون نحوۀ تهیۀ این نامۀ پژوهشی و تحلیلی، معلومات مختصری ارایه کرد. سپس، باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این نامۀ سرگشاده را به خوانش گرفت. در اخیر، آقایان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، احمد جاوید شکیب، رییس بنیاد صلح و عدالت و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکه، انجنیر یونس اختر، رییس مؤسسۀ ارتباط و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکه و باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به پرسشهای خبرنگاران، پاسخ ارایه کردند. اشتراک کنندگان، این عملکرد مثبت شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را یک ابتکار ارزنده دانسته، از دولت افغانستان تقاضا به عمل…

ادامه خواندن گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی، پیرامون نامۀ تحلیلی سرگشادۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان

گزارش مختصراز کارگاه سه روزه پیرامون «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»

گزارشگر: گل بشره احمدزی کارگاه آموزشی سه روزۀ «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، باهمکاری بخش عدالت انتقالی یوناما، مرکز بین المللی عدالت انتقالی، بخش افغانستان انستیتوت جامعۀ باز و انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا، از تأریخ سوم تا پنجم عقرب سال روان، در هوتل کاپیتان ان شهر کابل، برگزار گردید. در این کارگاه، نمایندگان ۱۸ نهاد جامعۀ مدنی از کابل و ۱۳ نهاد از ولایتهای هرات، کندهار، بلخ، کندز، تخار، قاریاب، ننگرهار و بامیان شرکت کرده بودند. کارگاه، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید، توسط آقای اسماعیل ذکی آغاز شد. سپس، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را، از دید ستراتیژِیک و ساختاری، به معرفی گرفت. بعداً خانم مورینا موری، مسؤول بخش عدالت انتقالی دفتر یوناما در افغانستان، کرن ویلیمز، عضو ارشد مرکز بین المللی عدالت انتقالی در افغانستان، خانم نیلوفر سخی، رییس انستیتیوت جامعۀ باز در افغانستان و آقای جان دیمسی، عضو انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، نهادهای شان را به معرفی گرفتند. سپس، خانم مورینا موری، بر اساس دستور کار کارگاه، به توضیح مفهوم عدالت انتقالی و ضرورت طرح آن در افغانستان، پرداخت. بعداً، یک فلم مستند در مورد دادخواهی برای عدالت انتقالی و نقش کمیسیون حقیقت یاب در اجرای این فرایند در کشورهایی مثل پرو، آفریقای جنوبی، شیلی، مراکش و ... نمایش داده شد. تهیه کنندۀ این فلم، توجه ویژه یی برنقش مؤثر کمیسیون حقیقت یاب و فهم درست از عدالت انتقالی داشت. در نتیجۀ دیدن این فلم، اشتراک کنندگان دریافتند که نباید عدالت انتقالی را عدالت کیفری دانست و انتقامجویی پنداشت؛ بلکه عدالت انتقالی، بیشتر، به مفهوم تصفیۀ وجدانی جنایاتی است، که در گذشته اتفاق افتاده، ولی مرتکبین آن همچنان بر موقف…

ادامه خواندن گزارش مختصراز کارگاه سه روزه پیرامون «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»

گزارش افتتاح مرکز هماهنگی زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان

به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۸۸خورشیدی، برابر با ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۹ میلادی، دفتر زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، با اشتراک سخنگوی مقام ولایت بامیان، اعضای شورای ولایتی، مسؤول حقوق بشر یوناما در ولایت بامیان، سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، رؤسای سایر ارگانهای دولتی، اساتید دانشگاه بامیان، مسؤولین و نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی، خبرنگاران و جمع کثیری از دانشجویان افتتاح گردید. مراسم، با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید. سپس، آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دربارۀ ستراتیژی، ساختار و فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، معلومات مفصل ارایه کرد و در اخیر، آقای اسماعیل ذکی را به عنوان هماهنگ کنندۀ زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان و آقای اکبر دانش را به حیث مسؤول مالی و اداری زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، معرفی کرد. سپس آقای عبدالرحمن احمدی، سخنگوی مقام ولایت بامیان، افتتاح دفتر ساحه یی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان را برای مردم، نمایندگان جامعۀ مدنی، روشنفکران و کسانی که برای تحقق حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش مینمایند، تبریک و تهنیت عرض نمود. سخنران دیگر این محفل، خانم الیزابت، رییس حقوق بشر دفتر یوناما در ولایت بامیان بود، که ضمن اظهار قدردانی از افتتاح دفتر شبکه در بامیان، گفت: من به نمایندگی از دفتر یوناما، به ویژه به حیث مسؤول بخش حقوق بشر آن دفتر، همکاریهای کامل خویش را با دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر اعلان مینمایم. این نهادی است که واقعا کارایی داشته و همواره، در راستای حقوق بشری، حاکمیت قانون و اساسات دموکراسی، تلاش میکند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر نهادی است که مفهوم حکومتداری خوب و قانونمداری را برای فرد ـ فرد ملت افغانستان معرفی…

ادامه خواندن گزارش افتتاح مرکز هماهنگی زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان

برگزاری نخستین مجمع عمومی نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت باستانی بامیان

به تأریخ ۲۴ سنبله ۱۳۸۸ خورشیدی، برابر با ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۹ میلادی، نخستین مجمع عمومی نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در شهر بامیان، دایر گردید. در این نشست، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، وزیر احمد خرمی، مسؤول ارتباطات داخلی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، اسماعیل ذکی، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی، اکبر دانش، مسؤول مالی ـ اداری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی، خانم فاطمه کاظمی، مسؤول نهاد دفاع از خانواده های افغان، آقای نسیم احمدی، عضو انجمن نویسندگان بامیان، آقای محمد رضا دانش، مسؤول نهاد بهار سازندگی، آقای سید حسن پیام، مسؤول مؤسسۀ همنوای بشری و داکتر قاسم، مسؤول انجمن اجتماعی ـ فرهنگی راه نور، اشتراک کرده بودند. نشست، با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید، بعداً اسماعیل ذکی، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی، در رابطۀ شناسایی و معرفی نهادهای عضو، معلومات مفصل ارایه کرد. سپس، نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در رابطه به ساختار شبکه، توضیحات لازم ارایه کرد. در ادامه، انتخابات برای عضویت در بورد و کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری شبکه آغاز گردید، که از میان نامزدها، آقای نسیم احمدی، با کسب بیشترین رأی، به عنوان عضو بورد شبکه و آقای سید حسن پیام، با اکثریت آراء به عنوان عضو کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، انتخاب گردیدند. در اخیر، وزیر احمد خرمی، مسؤول ارتباطات داخلی شبکه، پیرامون نحوۀ ارتباط گیری اعضای بورد و اعضای کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری، با دفتر مرکزی و دفاتر ساحه یی شبکه، معلومات ارایه داشت. نشست، به امید موفقیتهای بیشتر نهادهای مدنی افغانستان، به پایان رسید.

ادامه خواندن برگزاری نخستین مجمع عمومی نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت باستانی بامیان

تدویر سمپوزیم تحلیلی زیر عنوان «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» در شهر مزار شریف

سروش کاظمی به تأریخ ۱۰ جوزای ۱۳۸۸، برابر با ۳۱ می ۲۰۰۹، سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» ، از سوی مرکز هماهنگی شمال شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در تالار مارکوپولوی شهر مزار شریف، برگزار گردید. در این سمپوزیم، شصت تن از روشنفکران، فعالین حقوق بشر، مسؤولین نهادهای جامعۀ مدنی، نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایندۀ یوناما، رؤسای نهادهای دولتی و مسؤولین و نمایندگان رسانه ها شرکت کرده بودند. در آغاز برنامه، سروش کاظمی، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در شمال و شمالشرق، ضمن ادای سلام و ابراز خوش آمدید به اشتراک کننده ها، داشته ها و دستورکار سمپوزیم را به معرفی گرفت و در بخشی از سخنان خویش، گفت: «برنامه های تحلیلی و برگزاری گفتمانهای حقوق بشری در بُعد نوشتاری (چاپ مجلۀ انگاره، صفحۀ ویژۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در هفته نامۀ کلید، چاپ مقاله های تحقیقی)، در بُعد شنیداری (برنامۀ صدا، که از طریق رادیو صبح بخیر افغانستان نشر میگردد) و همچنان برگزاری این چنین همایشها، ما را در جهت رسیدن به جامعۀ استوار بر دموکراسی و حاکمیت قانون، که دورنمای کاری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان است، نزدیک تر میسازد». سپس، خانم ثریا پرلیکا، به نمایندگی از بورد شبکه، از هماهنگی، ظرفیت پروری و دادخواهی، به عنوان ساحات کاری کلیدی و استراتیژیک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان نام برد و کارهای شبکه را درعرصه های یاد شده، ارزنده و با اهمیت خواند. سپس آقای فیاض مهرآیین، رییس دفتر مقام ولایت بلخ، پیام والی ولایت بلخ، آقای عطا محمد نور را به خوانش گرفت، که در بخشی از این پیام آمده بود: «صرف نظر از نارساییها و کاستیهایی که طبعاً بنا بر فقدان تجربۀ کافی از آزادی و دموکراسی در کشور ما موجود است، در مدت کمتر از…

ادامه خواندن تدویر سمپوزیم تحلیلی زیر عنوان «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» در شهر مزار شریف