مدني ټولنه او د بشري
حقونو شبکه

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې د بورډ غړي

د شبکې د بورډ غړو دنده په اغیزمنه توګه د شبکې ستراتیژۍ له عملي کیدو څخه ډاډ ترلاسه کول دي. له همدې امله دا بورد په کابل او ولایتونو کې د اجرايي پلاوي په فعالیتونو څارنه کوي. دا پلاوی په د موکراتیکه توګه د عمومي مجمع لخوا انتخابیږي.

جاوید شکیب

د اداري اصلاحاتو د خپلواکې ادارې د امتحاناتو د دفتر رییس

محمد نعیم نظری

 د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مرستیال

زهرا سپهر

د افغانستان د ماشومانو او ښځو د پراختیا سازمان اجرايي مشره

زمان سلطانی

په سویلي آسیا کې د بښنې نړیوال سازمان څیړونکی

لیا جواد

د عدالت په موخه د ښځو د یوالي موسسې اجرايي مشره

عبدل ودود پدرام

د بشري حقونو او تاوتریخوالیو د لمینځه وړو موسسې اجرايي مشر (HREVO)

زمری تمیم

 د افغانستان د نړیوال حقوقي سازمان غړی